Jakub Mlynář
Jakub Mlynář
Univerzita Karlova / Université de Fribourg
Verified email at knih.mff.cuni.cz - Homepage
TitleCited byYear
Vztah paměti a identity v soudobé sociologii
J Mlynář
Nicolas Maslowski—Jiří Šubrt a kol., Kolektivní paměť. K teoretickým …, 2014
62014
The hide and seek of workspace: Towards human-centric sustainable architecture
HS Alavi, H Verma, J Mlynár, D Lalanne
Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 75, 2018
52018
Towards a Sociological Conception of Artificial Intelligence
J Mlynář, HS Alavi, H Verma, L Cantoni
International Conference on Artificial General Intelligence, 130-139, 2018
32018
Paměť a narativita
J Mlynář
Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám, 213-235, 2014
32014
Language and collective memory: insights from social theory
J Mlynář
Slovenská politologická revue, 217-236, 2014
32014
Smysl dějin a dějepisectví
J Mlynář
Biograf57, 101-112, 2013
32013
Archiv vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation a možnosti jeho využití
J Mlynář
InForum 17, 2011
22011
On the temporality of adaptive built environments
HS Alavi, H Verma, J Mlynar, D Lalanne
People, Personal Data and the Built Environment, 13-40, 2019
12019
Situated organization of video-mediated interaction: a review of ethnomethodological and conversation analytic studies
J Mlynář, E González-Martínez, D Lalanne
Interacting with Computers 30 (2), 73-84, 2018
12018
Sociální konstruktivismus padesátiletý
M Paulíček, J Mlynář, R Vido
Sociální studia/Social Studies 13 (3), 2017
12017
K fenoménům věčné všední společnosti: Sto let od narození Harolda Garfinkela
J Mlynář
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 53 (02), 311-317, 2017
12017
Pluralita identit v autobiografickém vyprávění československých Židů žijících v zahraničí
J Mlynář
Historická sociologie, 33-51, 2016
12016
Speaking of Interaction: The Case of the Czech Republic
J Mlynář
Symbolic Interaction 38 (3), 451-454, 2015
12015
Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation v CVH Malach a československé židovské identity
J Mlynář
Historie–Otázky–Problémy (History, Issues, Problems) 1 (5), 173-183, 2013
12013
Teorie a praxe fenomenologické sociologie: George Psathas (1929-2018)
J Mlynář
Sociologicky Casopis 55 (2), 259-261, 2019
2019
Corrigendum: Situated Organization of Video-Mediated Interaction: A Review of Ethnomethodological and Conversation Analytic Studies.
J Mlynár, E González-Martínez, D Lalanne
Interacting with Computers 30 (2), 172, 2018
2018
Zpráva z „Olomoucké religionistické konference “, Olomouc, 20.–21. 9. 2017
J Mlynář
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 54 (1), 2018
2018
Půlstoletí Garfinkelových Studies in Ethnomethodology: Zpráva z konference „Harold Gafinkel’s ‘Studies in Ethnomethodology’–Fifty Years After “, Kostnice, 26.–28. 10. 2017
J Mlynář
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 54 (01), 155-160, 2018
2018
Proměny a stálost Garfinkelovy etnometodologie
J Mlynář
Sociológia-Slovak Sociological Review 50 (2), 172-195, 2018
2018
Vlastní problém sociologické teorie spočívá v praxi. Interview s profesorem Iljou Šrubařem
M Paulíček, J Mlynář
Sociální studia/Social Studies 13 (3), 73-81, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20