Abgarowicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk
D Wróblewski, G Abgarowicz, I Abgarowicz, A Banulska, J Gołębiewski, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2015
292015
Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego
G Abgarowicz, K Cebul, I Abgarowicz, M Wachnik, T Plasota, B Połeć, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej-Państwowy Instytut Badawczy, 2015
102015
Wsparcie logistyczne działań służb ratowniczych przez organy zarządzania kryzysowego
G Abgarowicz, A Majka, Z Ślosorz
Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa …, 2014
62014
Ratownictwo medyczne w Polsce: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
G Abgarowicz
Zdrowie i Zarządzanie, 2002
4*2002
Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych
G Abgarowicz, B Bonczek, D Czerwienko, SE Dworecki, A Dziechciarz, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej-Państwowy Instytut Badawczy, 2015
32015
Country study: Poland
P Matczak, G Abgarowicz
Retrived from ANVIL website: http://anvil-project. net/wp-content/uploads …, 2013
32013
Zarządzanie ryzykiem: przegląd wybranych metodyk
G Abgarowicz, I Abgarowicz, A Banulska, J Gołębiewski, P Guzewski, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego …, 2015
12015
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny
G Abgarowicz, R Antkiewicz, P Ciepiela, M Dyk, D Dziwisz, Z Fałek, ...
Instytut Kościuszki, 2014
12014
Organisation of Execution of Police Tasks in the Context of Risk Management Process
Z Mikołajczyk, G Abgarowicz
Scientific Journal, 2018
2018
Zarządzanie ryzykiem w kontekście funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego.
ZK Mikołajczyk, G ABGAROWICZ
PRZEGLĄD POLICYJNY 127 (3), 2017
2017
Zurückhaltung in der Krise
P Matczak, G Abgarowicz
Ausnahmezustand, 167-183, 2017
2017
Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej–analiza strukturalno-funkcjonalna
G Abgarowicz, I Abgarowicz
Studia Administracyjne 7, 79-103, 2015
2015
Zmiana sposobu postrzegania bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w świecie społeczeństwa sieciowego
A Pietrzak, G Abgarowicz, P Matczak
Człowiek i Społeczeństwo/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu …, 2015
2015
Critical Infrastructure Security–the ICT Dimension
G Abgarowicz, R Antkiewicz, P Ciepiela, M Dyk, D Dziwisz, Z Fałek, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14