Follow
Bartłomiej Skowron
Title
Cited by
Cited by
Year
Throwing spatial light: on topological explanations in Gestalt psychology
B Skowron, K Wójtowicz
Phenomenology and the Cognitive Sciences 20 (3), 537-558, 2021
122021
Category Theory in Physics, Mathematics, and Philosophy
M Kuś, B Skowron
International center for formal ontology, 2019
112019
Virtual objects: becoming real
B Skowron
Horizon. Studies in Phenomenology 9, 619-639, 2020
92020
Mereotopology
B Skowron
Handbook of Mereology, eds. Hans Burkhardt (Founding Editor), Johanna Seibt …, 2017
82017
Using Mathematical Modeling as an Example of Qualitative Reasoning in Metaphysics. A Note on a Defense of the Theory of Ideas
B Skowron
Annals of Computer Science and Information Systems, 2015
82015
O urealnianiu się przedmiotów wirtualnych
B Skowron
Przedmioty wirtualne: Informatyka a filozofia 3, 62, 2021
72021
Co to jest dobry argument?: metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją
K Szymanek, K Budzyńska, J Czelakowski, A Grabowski, M Kacprzak, ...
Zagadnienia Naukoznawstwa 52 (3 (209)), 2016
62016
Circle and sphere - geometrical speculations in philosophy
J Jernajczyk, B Skowron
Mathematical Transgressions 2015, (eds) Błaszczyk P., Pieronkiewicz B., 379-395, 2018
42018
Ojcobójcza i nieco stronnicza diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju ontologii w Polsce
B Skowron
Studia Philosophica Wratislaviensia 12 (2), 2017
42017
The Forms of Extension
B Skowron
Substantiality and Causality, 191-203, 2014
42014
A metaphysical foundation for mathematical philosophy
K Wójtowicz, B Skowron
Synthese 200 (4), 299, 2022
32022
Bartłomiej Skowron-Część i całość. W stronę topoontologii
B Skowron
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej/Warsaw University of Technology …, 2021
32021
Realizm w filozofii matematyki: Gödel i Ingarden
B Skowron, K Wójtowicz
Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria, 2020
32020
Why Categories?
M Kuś, B Skowron, K Wójtowicz
Conference on Category Theory in Physics, Mathematics, and Philosophy, 1-19, 2019
32019
Interdyscyplinarność z perspektywy młodych badaczy
B Skowron, J Fichna, K Osajda, A Pieniądz
Nauka, 2015
32015
Logika i fenomenologia
B Skowron
Wprowadzenie do fenomenologii. Pojęcia, metody, problemy 2, 295-341, 2014
32014
O kombinacyjnej topo-ontologii
B Skowron
Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (4), 2014
32014
Zmagania ze zdalną edukacją w akademii, szkole i przedszkolu
B Skowron
Wydawnictwo SGGW, 2020
22020
An assessment of contemporary Polish ontology
B Skowron, T Bigaj, A Chrudzimski, M Głowala, Z Król, M Kuś, J Lubacz, ...
Contemporary Polish Ontology 82, 271, 2019
22019
Contemporary Polish Ontology
B Skowron
Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019
2*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20