Pasi Moisio
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Suomalaisten hyvinvointi 2014
M Vaarama, S Karvonen, L Kestilä, P Moisio, A Muuri
THL, 2014
1752014
Social mobility over three generations in Finland, 1950–2000
J Erola, P Moisio
European sociological review 23 (2), 169-183, 2007
1272007
Suomalaisten hyvinvointi 2008
P Moisio, S Karvonen, J Simpura, M Heikkilä
Stakes, 2008
1022008
A latent class application to the multidimensional measurement of poverty
P Moisio
Quality and Quantity 38 (6), 703-717, 2004
1022004
Poverty dynamics corrected for measurement error
R Breen, P Moisio
The Journal of Economic Inequality 2 (3), 171-191, 2004
892004
Tuloerojen, köyhyyden ja toimeentulo-ongelmien kehitys
P Moisio
Teoksessa Vaarama, Marja & Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari (toim …, 2010
702010
Social background and life-course risks as determinants of social assistance receipt among young adults in Sweden, Norway and Finland
TM Kauppinen, A Angelin, T Lorentzen, O Bäckman, T Salonen, P Moisio, ...
Journal of European Social Policy 24 (3), 273-288, 2014
642014
Intergenerational Transmission of Poverty in Finland in the 1990s
I Airio, P Moisio, M Niemelä
European Journal of Social Security 7 (3), 253-269, 2005
532005
Intergenerational Transmission of Poverty in Finland in the 1990s
I Airio, P Moisio, M Niemelä
European Journal of Social Security 7 (3), 253-269, 2005
532005
Intergenerational Transmission of Poverty in Finland in the 1990s
I Airio, P Moisio, M Niemelä
European Journal of Social Security 7 (3), 253-269, 2005
532005
Suhteellinen köyhyys Suomessa
P Moisio
Stakes, 2006
522006
Unemployment and economic security for young adults in F inland, N orway and S weden: From unemployment protection to poverty relief
T Lorentzen, A Angelin, E Dahl, T Kauppinen, P Moisio, T Salonen
International Journal of Social Welfare 23 (1), 41-51, 2014
512014
Köyhyyden ja toimeentulo-ongelmien kehitys
P Moisio
Teoksessa Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari & Simpura, Jussi & Heikkilä, Matti …, 2008
472008
Johdanto
M Vaarama, P Moisio, S Karvonen
Teoksessa Vaarama, Marja & Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari (toim …, 2010
462010
Poverty dynamics according to direct, indirect and subjective measures: Modelling Markovian processes in a discrete time and space with error
P Moisio
Stakes, 2004
412004
Koettu yksinäisyys demografisten ja sosioekonomisten taustatekijöiden mukaan Suomessa vuosina 1994 ja 2006
P Moisio, T Rämö
Stakes, 2007
402007
Kasvanut polarisaatio lapsiperheiden parissa
P Moisio
Teoksessa Mikko Kautto (toim.) Suomalaisten hyvinvointi. Helsinki: Stakes, 36-56, 2006
392006
Suomalaisten hyvinvointi
M Vaarama, P Moisio, S Karvonen
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010
382010
Suomalaisten hyvinvointi ja elinolot 2000-luvulla
S Karvonen, P Moisio, J Simpura
Teoksessa: J. Lammi-Taskula, S. Karvonen & S. Ahlström (toim …, 2009
342009
Hyvinvointipolitiikka 2010-luvulla
M Vaarama, P Moisio, S Karvonen
Suomalaisten hyvinvointi, 278-286, 2010
282010
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20