Jarmo Vakkuri
Jarmo Vakkuri
Professor of Local public economics, Tampere University
Bestätigte E-Mail-Adresse bei tuni.fi - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Ambiguity in performance measurement: a theoretical approach to organisational uses of performance measurement
J Vakkuri, P Meklin
Financial Accountability & Management 22 (3), 235-250, 2006
1592006
Performance auditing in local government: an exploratory study of perceived efficiency of municipal value for money auditing in Finland and Norway
Å Johnsen, P Meklin, L Oulasvirta, J Vakkuri
European accounting review 10 (3), 583-599, 2001
1322001
Struggling with ambiguity: Public managers as users of NPM‐oriented management instruments
J Vakkuri
Public Administration 88 (4), 999-1024, 2010
952010
Distinctive research patterns on public sector performance measurement of public administration and accounting disciplines
G Jan van Helden, Å Johnsen, J Vakkuri
Public Management Review 10 (5), 641-651, 2008
932008
Governing hybrid organisations: Exploring diversity of institutional life
JE Johanson, J Vakkuri
Routledge, 2018
832018
The impact of culture on the use of performance measurement information in the university setting
J Vakkuri, P Meklin
Management Decision, 2003
802003
Is there a Nordic perspective on public sector performance measurement?
Å Johnsen, J Vakkuri
Financial Accountability & Management 22 (3), 291-308, 2006
702006
Research techniques and their use in managing non–profit organisations–an illustration of DEA analysis in NPO environments
J Vakkuri
Financial Accountability & Management 19 (3), 243-263, 2003
652003
The life-cycle approach to performance management: Implications for public management and evaluation
GJ Helden, Å Johnsen, J Vakkuri
Evaluation 18 (2), 159-175, 2012
582012
A lever for improvement or a magnet for blame? Press and political responses to international educational rankings in four EU countries
R Dixon, C Arndt, M Mullers, J Vakkuri, K Engblom‐Pelkkala, C Hood
Public Administration 91 (2), 484-505, 2013
572013
Theme: Performance measurement of hybridorganizations: Emerging issues and future researchperspectives
G Grossi, C Reichard, A Thomasson, J Vakkuri
Public Money & Management 37 (6), 379-386, 2017
432017
Paras mahdollinen julkishallinto
J Vakkuri
Helsinki: Gaudeamus, 2009
422009
Kunta hyvinvointipalvelujen järjestäjänä–rajallisten voimavarojen tehokkaan hallinnan ongelma
P Meklin, T Rajala, LM Sinervo, J Vakkuri
Teoksessa Ilari Karppi & Lotta-Maria Sinervo (toim.) Governance. Uuden …, 2009
422009
The strategic options of supreme audit institutions: The case of four Nordic countries
KK Jeppesen, T Carrington, B Catasús, Å Johnsen, ...
Financial Accountability & Management 33 (2), 146-170, 2017
322017
Governance structures and contracting out municipal auditing in Finland and Norway
Å Johnsen, P Meklin, L Oulasvirta, J Vakkuri
Financial Accountability & Management 20 (4), 445-477, 2004
322004
Julkisen sektorin tehokkuus monitulkintaisena ongelmana–käsitteet ja lähestymistavat
J Vakkuri
Teoksessa: Paras mahdollinen julkishallinto, artikkelikokoelma, 11-31, 2009
292009
Tehokkuuden rajoilla: data envelopment analysis-menetelmä tulosmittauksessa, esimerkkikohteena yliopistojen ainelaitokset
J Vakkuri
Tampereen yliopisto, 1998
271998
Luova kaupunkikehittäminen
AV Anttiroiko, J Vakkuri
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (2013): 4, 2013
242013
Introducing a Nordic perspective on public sector performance measurement
Å Johnsen, H NØrreklit, J Vakkuri
Financial Accountability & Management 22 (3), 207-212, 2006
242006
Institutional change of universities as a problem of evolving boundaries
J Vakkuri
Higher Education Policy 17 (3), 287-309, 2004
222004
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20