Follow
Овчаренко Ольга Олександрівна; Овчаренко О.А.; Olga Ovcharenko
Овчаренко Ольга Олександрівна; Овчаренко О.А.; Olga Ovcharenko
National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute», NTU "KhPI"
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Physicomechanical Properties of Cu− Al2O3 Electroplating Compositions
МD Sakhnenko, ОО Ovcharenko, МV Ved, SІ Lyabuk
Materials science 50 (5), 646-652, 2015
152015
Electrochemical synthesis of nickel-based composite materials modified with nanosized aluminum oxide
ND Sakhnenko, OA Ovcharenko, MV Ved
Russian Journal of Applied Chemistry 88 (2), 267-271, 2015
142015
Copper (nickel) based composite coatings reinforced with nanosized oxides
N Sakhnenko, O Ovcharenko, M Ved
Functional materials, 2015
102015
Electrodeposition and physicomechanical properties of coatings and foil of copper reinforced with nanosize aluminum oxide
ND Sakhnenko, OA Ovcharenko, MV Ved
Russian Journal of Applied Chemistry 87 (5), 596-600, 2014
82014
Physicomechanical Properties of Composite Electrochemical Coatings and Foils Based on Nickel and Reinforced with Al2O3
МD Sakhnenko, МV Ved, ОО Ovcharenko
Materials Science 53 (3), 374-384, 2017
52017
Фізико-механічні властивості композиційних електрохімічних покривів і фольг на основі нікелю, армованих Al2O3
МД Сахненко, МВ Ведь, ОО Овчаренко
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 76-85, 2017
42017
Властивості композиційних електрохімічних покриттів, модифікованих диоксидом цирконію
МД Сахненко, МВ Ведь, ОО Овчаренко, ВО Проскуріна, ТО Ненастіна
НТУ" ХПІ", 2018
32018
Корозійно-електрохімічні властивості метал-оксидних і композитних систем
МВ Ведь, МД Сахненко, ОО Овчаренко, СІ Зюбанова, АС Горохівський, ...
Фізико-механічний інститут ім. ГВ Карпенка НАН України, 2016
12016
Електросинтез та фізико-механічні властивості наноструктурованих фольг
ОО Овчаренко, МД Сахненко, МВ Ведь
Фізико-хімічний інститут ім ОВ Богатського НАН України, 2014
12014
Фізико-механічні властивості гальванічних композицій Cu–Al₂O₃
МД Сахненко, ОО Овчаренко, МВ Ведь, СІ Лябук
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2014
12014
Физико-механические свойства электролитических фольг, армированных нанорозмерным оксидом
ОА Овчаренко, НД Сахненко, МВ Ведь
НТУ" ХПИ", 2014
12014
Металоксидні системи: синтез і моделювання
ГВ Каракуркчі, МД Сахненко, МВ Ведь, МВ Майба, ОО Овчаренко
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези …, 0
1
Ведедення в культуру IN VITRO та регенерація рослин XANTHIUM STRUMARIUM
А Потрохов, О Овчаренко
Вектор, 2018
2018
Інгібіторна здатність фенолів.
YI Sachanova, OO Ovcharenko, VO Proskurina, AV Dzheniuk
Хімічні проблеми сьогодення, 267-267, 2018
2018
Корозійна стійкість комозиційних покриттів на основі міді, модифікованих наночастинками Al 2 O 3.
OO Ovcharenko, MD Sakhnenko, MV Ved
Хімічні проблеми сьогодення, 213-213, 2017
2017
Композиційні електролітичні покриття на основі нікелю, армовані ультрадисперсними частинками
ОО Овчаренко, МД Сахненко, МВ Ведь
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
2017
Функціональні властивості композиційних покриттів та фольг Ni-Al₂O₃
ОО Овчаренко, МД Сахненко, МВ Ведь
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2016
2016
Електрохімічний синтез дисперсно-зміцнених композитів Ni-Al [2] O [3]
ОО Овчаренко, МД Сахненко, МВ Ведь
Сумський державний університет, 2016
2016
Композиційні електрохімічні покриття на основі міді та нікелю, модифіковані ультрадисперсними частинками
ОО Овчаренко
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Electrodeposition and properties of nickel coatings and foil reinforced with alumina
OO Ovcharenko, ND Sakhnenko, MV Ved
Kyiv National University of Technologies and Design, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20