Ільчук Валерій Петрович / Ilchuk Valerii / Ilchuk Valeriy
Ільчук Валерій Петрович / Ilchuk Valerii / Ilchuk Valeriy
Professor, Chernihiv National University of Technology / Чернігівський національний технологічний
Verified email at stu.cn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційно-інвестиційна система залізничного транспорту як економічна категорія
ВП Ільчук, ЄМ Сич
Чернігів: ЧДТУ, 2001
892001
Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Логос 256, 7, 2002
732002
Інноваційно-інвестиційні комплекси транспортної галузі: методологія формування та розвитку
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Логос, 2006
562006
Ринок фінансових послуг
ЄМ Сич, ВП Ільчук, НІ Гавриленко
навчальний посібник/ЄМ Сич, ВП Ільчук, НІ Гавриленко.–К.:«Центр учбової …, 2012
462012
Кластерна стратегія економіки регіону
ВП Ільчук, ІО Хоменко, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧДТУ, 2013
332013
Формування кластерів як засіб підвищення конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, ІВ Лисенко
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008
262008
Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів
СМ Шкарлет, ВП Ільчук, ІВ Лисенко
В. Ільчук., І. Лисенко.//Економіст, 4-6, 2013
182013
Виробничі кластери у розвитку конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, НІ Гавриленко, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧДТУ, 2009
17*2009
Кластеризація як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧДТУ, 2009
152009
Інноваційний розвиток підприємства: навч. посіб.
СМ Шкарлет, ВП Ільчук
Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015
122015
Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak odyn z mekhanizmiv efektyvnoho finansuvannia priorytetnykh proektiv dorozhnoi haluzi [Public-private partnership as one of the mechanisms for …
SM Shkarlet, VP Ilchuk, IA Khomenko
Economic space–Economic Space 89, 93-103, 2014
122014
Фінансове забезпечення функціонування інноваційно-інвестиційних комплексів
ВП Ільчук
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 14-22, 2006
112006
Управлінський аналіз діяльності суб'єктів господарювання
ЄМ Сич, ГВ Кравчук, ВП Ільчук
навч. посібник/ЄМ Сич, ГВ Кравчук, ВП Ільчук, 2004
112004
Інвестиційна діяльність
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Аспект-Поліграф, 2003
112003
Цінові інструменти інвестиційних тарифів на підприємствах залізничного транспорту
ВК Мироненко, ВМ Кислий, ВП Ільчук, ЄМ Сич
102001
Державно-приватне партнерство як один з механізмів ефективного фінансування пріоритетних проектів дорожньої галузі
СМ Шкарлет, ВП Ільчук, ІО Хоменко
Економічний простір, 93-103, 2014
82014
Проблеми фінансового забезпечення інноваційного оновлення вантажного вагонного парку
ВП Ільчук, ЄВ Талавіра
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2012
82012
Інновації в підвищенні технологічного рівня транспорту
В Ільчук, НІ Богомолова, ІВ Сидоренко
Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій …, 2007
82007
Innovatsiino-investytsiini systemy zaliznychnoho transportu: stanovlennia ta rozvytok [Innovation and investment systems of rail transport: formation and development]
VP Ilchuk
Kyiv: Lohos [in Ukrainian], 2004
82004
Класифікація інвестицій як система супідрядних понять довгострокового вкладення капіталу
ЄМ Сич, ВП Ільчук, ОЄ Сич, НТ Шадура
Фінанси України, 22, 1999
81999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20