Follow
Konrad Juszczyk
Konrad Juszczyk
Assistant Professor at the Department of Psycholinguistics – Institute of Linguistics at Faculty of Modern Languages and Liter
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Justify your alpha
D Lakens, FG Adolfi, CJ Albers, F Anvari, MAJ Apps, SE Argamon, ...
Nature human behaviour 2 (3), 168-171, 2018
5052018
Multilingual and language-agnostic recognition of emotions, valence and arousal in large-scale multi-domain text reviews
J Kocoń, P Miłkowski, M Wierzba, B Konat, K Klessa, A Janz, M Riegel, ...
Language and Technology Conference, 214-231, 2019
222019
Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych (Recording, transcription and tagging of speech and gestures in child and adult narration).
M Karpiński, E Jarmołowicz-Nowikow, Z Malisz, M Szczyszek, K Juszczyk
Investigationes Linguisticae, 83-98, 2008
162008
Emotion norms for 6000 Polish word meanings with a direct mapping to the Polish wordnet
M Wierzba, M Riegel, J Kocoń, P Miłkowski, A Janz, K Klessa, K Juszczyk, ...
Behavior Research Methods, 1-16, 2021
132021
Propagation of emotions, arousal and polarity in WordNet using Heterogeneous Structured Synset Embeddings
J Kocoń, A Janz
Proceedings of the 10th Global Wordnet Conference, 336-341, 2019
102019
Aspects of gestural alignment in task-oriented dialogues
M Karpiński, A Czoska, E Jarmołowicz-Nowikow, K Juszczyk, K Klessa
Cognitive Studies, 2018
62018
Ku metodzie identyfikacji wyrażeń metaforycznych dla polszczyzny na przykładzie rozmów o karierze zawodowej
K Juszczyk, V Kamasa
Język a komunikacja 37, 177-186, 2016
52016
Kognitywna teoria gry słów. Podobieństwa w analizie homofonii
K Juszczyk
RRR–Kognitywistyka II–Podobieństwo, 183-194, 2006
5*2006
Metaphor, metonymy and emotions
S Wojciechowska, K Juszczyk
Poznan Studies in Contemporary Linguistics 50 (1), 1-13, 2014
42014
Multimodal communication in career coaching sessions: lexical and gestural corpus study
B Konat, K Juszczyk
Empirical Methods in Language Studies 37, 193-211, 2015
32015
Sceny wspólnej uwagi w nauce czytania wspomaganej komputerowo
K Juszczyk
Investigationes Linguisticae, 56-79, 2007
32007
Multimodalny model mentalny znaczeń w instrukcyjnych aktach dialogowych
K Juszczyk
Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu 5 (1), 39-58, 2011
22011
Colorado Literacy Tutor jako pomoc w nauce i doskonaleniu czytania w języku angielskim dla polskich dzieci.
K Juszczyk
Investigationes Linguisticae, 44-61, 2005
22005
Speakers who metaphorize together–argue together: Interaction between metaphors and arguments as a dynamic discourse phenomenon
K Juszczyk, B Konat, M Fabiszak
Metaphor and the Social World 12 (2), 245-269, 2022
12022
Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i doroslych [The recording, transcription and annotation of speech and gesture by adults and children …
M Karpinski, E Jarmolowicz-Nowikow, Z Malisz, K Juszczyk, M Szczyszek
Investigationes Linguisticae 16, 83-98, 2008
12008
Ćwiczenie czytania w języku obcym wspomagane komputerowo programem Colorado Literacy Tutor
K Juszczyk
Investigationes Linguisticae, 62-85, 2006
12006
Multilingual and Language-Agnostic Recognition of Emotions, Valence and Arousal in Large-Scale Multi-domain Text Reviews
B Konat, K Klessa, A Janz, M Riegel, K Juszczyk, D Grimling, ...
Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics …, 2022
2022
Metaphors and arguments annotations in Polish political–pre-election debates from 2019 (TVP 2019-10-01 and TVN 2019-10-08)
K Juszczyk, B Konat, M Fabiszak
Adam Mickiewicz University, 2021
2021
Metaphor annotations in Polish political debates from 2020 (TVP 2019-10-01 and TVN 2019-10-08)–presidential election
K Juszczyk, B Konat, M Fabiszak
Adam Mickiewicz University, 2021
2021
Komunikacja naturalna versus komunikacja wirtualna. Symulacja dialogu w aplikacjach internetowych
K Juszczyk
Język @ multimedia. Dialog-konflikt 3, 182-192, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20