Follow
Mehmet İsmail Yağcı
Mehmet İsmail Yağcı
Verified email at mersin.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Developing and Validating Measures of Facets of Customer-Based Brand Equity
R Netemeyer
Journal of Business Research, 15, 2004
18362004
Consumer Evaluation of Low Price Guarantees: The Moderating Role of Reference Price and Store Image
A Biswas
Journal of Consumer Psychology 12 (2), 11, 2002
1702002
HİZMET KALİTESİ-MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİNİN HASTANE TÜRLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: DEVLET, ÖZEL VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ UYGULAMASI
Mİ YAĞCI, T Duman
Doğuş Üniversitesi Dergisi 7 (2), 218-238, 2006
1532006
Pazarlamaya çağdaş yaklaşım
S Çabuk, Mİ YAĞCI
Akademisyen Kitabevi, 2018
1342018
REKLAMLARIN VE CİNSİYET KİMLİĞİ ROLÜNÜN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Mİ Yağci, N İlarslan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 11 (1), 138-155, 2010
1342010
Effects of Comparative Advertising Format on Consumer Responses: The Moderating Effect of Brand Image and Attribute Relevance
M Yagci
Journal of Business Research, 6, 2009
1132009
Evaluating the effects of country-of-origin and consumer ethnocentrism: A case of a transplant product
MI Yagci
Journal of International Consumer Marketing 13 (3), 63-85, 2001
1012001
Süpermarket müşterilerinin devamlı alışveriş niyetlerini etkileyen faktörler: bir model denemesi
T Duman, Mİ Yağcı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2006
392006
Pazarlama teorileri
Mİ Yağcı, S Çabuk
Baskı, İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri AŞ, 2014
272014
In search of consumer's black box: a bibliometric analysis of neuromarketing research
MI Yağci, S Kuhzady, ZS Balik, L Öztürk
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and …, 2018
172018
Mersin'de Turizmi Geliştirmek için Ne Yapmalı?
T Duman, Mİ YAĞCI
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 15 (1), 9-20, 2004
142004
Hakkaniyet teorisi çerçevesinde tüketicilerin hizmet telafilerini değerlendirme süreci: kavramsal bir inceleme
Mİ YAĞCI, Ü DOĞRUL
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 1-22, 2015
132015
Süpermarket Müşterilerinin Satın Alma Sonrası Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi: Mersin Örneği
T Duman, M Yağcı, İ Kaya
Pazarlama Dünyası 18 (6), 47-52, 2004
132004
HİZMET BAŞARISIZLIĞI SONRASI HİZMET İYİLEŞTİRME SÜRECİ VE TÜKETİCİLERİN HİZMET ADALETİ ALGISI
Ü Doğrul, Mİ YAĞCI
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 131-144, 2015
122015
Tüketicilerin online alışverişe karşı tutumlarını ve online alışveriş yapma niyetlerini etkileyen faktörler: Türkiye–Slovenya karşılaştırması
Mİ YAĞCI, ELH Mohamad, Ü Doğrul
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (5), 111-124, 2017
112017
Pazarlamada paradigma kayması ve türetimcilik bakış açısının sunumu
Mİ YAĞCI, GN KOÇAK, MÖ BUZLU
Doğuş Üniversitesi Dergisi 18 (1), 135-145, 2017
92017
Türk kültüründe demir ve demircilik (VI-XII. yüzyıllar)
M Yağci
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
52015
Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım (2. Baskı)
S Çabuk, Mİ Yağcı
Adana: Nobel, 2007
52007
GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN VE MOTİVASYONLARININ YAŞ KUŞAKLARI EKSENİNDE İNCELENMESİ
TORK Cansu, M YAĞCI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2021
32021
THE IMPACT OF PERCEIVED PRICE FAIRNESS AND CONSUMER ETHNOCENTRISM ON CONUMERS'PURCHASE INTENTIONS: AN EXPLORATORY ASSESSMENT.
Mİ YAĞCI
Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences 19 (3), 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20