Follow
Світлана Вікторівна Сайтарли
Світлана Вікторівна Сайтарли
Національний університет "Одеська політехніка"
Verified email at op.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Design of polymeric composite materials for coatings and sealants with increased weather resistance
SV Saitarly, VP Plavan, YN Pushkarev
Technology audit and production reserves 1 (3), 33, 2017
22017
Исследование продуктов переработки полимерной тары для разработки новых композиционных материалов
ЮН Пушкарёв, ВИ Унрод, СВ Сайтарлы
Редакційна колегія, 162, 2019
12019
Дослідження термоеластопластів на основі сумішей поліпропілену з еластомером
ДС Новак, НМ Бейко, СВ Сайтарли
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія…, 2017
12017
Розробка полімерних композиційних матеріалів для покриттів і герметиків з підвищеною атмосферостійкістю
СВ Сайтарли, ВП Плаван, ЮМ Пушкарьов
Технологический аудит и резервы производства 1 (1 (33)), 9–14, 2017
12017
Реологические свойства гидрированных 1,2-олигобутадиенов и наполненных композиций на их основе
ПЮН Сайтарлы С.В.
Збірник матеріалів конференції VIІ Відкритої української конференції…, 2012
12012
Структурно-механические свойства гидрированного 1,2-олигобутадиена NISSO-GI, наполненного каолином
КБВ Сайтарлы С.В., Пушкарев Ю.Н.
Труды Одесского политехнического университета: научный и производственно…, 2012
12012
Реологические свойства гидрированных 1,2-олигобутадиенов с гидроксильными группами
КБВ Сайтарлы С.В., Пушкарев Ю.Н.
Труды Одесского политехнического университета: научный и производственно…, 2011
12011
ò Ͳ Ҳ в Ͳ ֲ, ò
ЮМ Пушкарьов, СВ Сайтарли
2021
Ефективність загущувачів різних типів в рецептурі акрилових воднодисперсійних фарб
СВ Сайтарли, ЮМ Пушкарьов, МК Коляда
Advanced Polymer Materials and Technologies, 2020
2020
Вплив високодисперсного кальциту на реологію, структуру та термостійкість композитів на основі поліпропілену
ЛС Дзюбенко, СВ Сайтарли, ОО Сап’яненко, ПП Горбик, ВП Плаван, ...
Поверхня, 403-413, 2019
2019
DEVELOPMENT OF FILLED POLYOLEFIN COMPOSITIONS FOR INJECTION MOLDED PRODUCTS
СВ Сайтарли, ВП Плаван, ЛС Дзюбенко, ОС Керенівський, ...
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design…, 2019
2019
Реологічні властивості гелів гіалуронової кислоти
ІА Кравченко, ВО Цепколенко, ЮМ Пушкарьов, СВ Сайтарли, ...
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне…, 2019
2019
Розробка наповнених поліолефінових композицій для литтєвих виробів
СВ Сайтарли, ВП Плаван, ЛС Дзюбенко, ОС Коренівський, ...
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія…, 2019
2019
Вплив вмісту мінеральної добавки на реологічні властивості поліпропіленових композицій
СВ Сайтарли
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2018
2018
Регулювання фізико-механічних властивостей полімерних матеріалів на основі поліолефінів
СВ Сайтарли, НВ Сова
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2017
2017
Исследование свойств смесей полиолефинов различной степени наполнения
АО Хаджи, СВ Сайтарлы, ВП Плаван
Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та…, 2016
2016
Физическая модификация смеси полипропилена с эластомером дисперсным наполнителем
СВ Сайтарлы, ВП Плаван, АО Хаджи, БМ Савченко, ЮН Пушкарев
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Технічні…, 2016
2016
Вивчення ємнісно-омічних характеристик ебонітових покриттів з фторлоновим наповнювачем у розчинах кислот
ПЮМ Сайтарли С.В., Бісяріна К.Г., Плаван В.П.
Збірник наукових праць XV наукової конференції Львівські хімічні читання…, 2015
2015
Вплив фторлонового наповнювача на властивості ебонітових композицій і хімічну стійкість покриттів
ПЮМ Сайтарли С.В.
Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської наукової конференції молодих…, 2015
2015
Особенности формирования покрытий из жидких эбонитовых композиций
УВИ Асманская К.В., Сайтарлы С.В., Пушкарев Ю.Н.
Сучасні проблеми науки і технологій в умовах забезпечення сталого розвитку…, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20