Pekka Pälli
Pekka Pälli
Verified email at aalto.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
On the force potential of strategy texts: a critical discourse analysis of a strategic plan and its power effects in a city organization
E Vaara, V Sorsa, P Pälli
Organization 17 (6), 685-702, 2010
3042010
Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina
P Pälli
Tampere University Press, 2003
2192003
Strategy as text and discursive practice: A genre-based approach to strategizing in city administration
P Pälli, E Vaara, V Sorsa
Discourse & Communication 3 (3), 303-318, 2009
1322009
Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taito: maahanmuuttajakoulutuksen arviointia
P Pälli, S Latomaa
Opetushallitus, 1997
351997
Making objectives common in performance appraisal interviews
P Pälli, E Lehtinen
Language & Communication 39, 92-108, 2014
342014
Appropriating the words of strategy in performance appraisal interviews
V Sorsa, P Pälli, P Mikkola
Management Communication Quarterly 28 (1), 56-83, 2014
262014
Asenteet ja mielipiteet diskursiivisena toimintana
P Pälli
Teoksessa Kirjoituksia sosiolingvistiikasta. Toim. Urho Määttä− Pekka Pälli …, 1999
241999
Strategia merkitysneuvotteluna: Strategiakeskustelun ja-tekstin vuorovaikutuksesta
P Pälli
Puhe ja kieli, 75–88-75–88, 2009
202009
Conversational use of genres in managerial meetings
E Lehtinen, P Pälli
Scandinavian Journal of Management 27 (3), 287-296, 2011
182011
Työ ja perhe
P Pälli, T Rissanen
Teoksessa Mikko Jakonen, Jukka Peltokoski & Akseli Virtanen (toim.) Uuden …, 2006
142006
Asenteet ja mielipiteet diskursiivisena toimintana.–Urho Määttä, Pekka Pälli & Matti K. Suojanen (toim.), Kirjoituksia sosiolingvistiikasta s. 123–150
P Pälli
Folia fennistica & linguistica 22, 1999
141999
Strategia mahdollisuutena ja rajoitteena kuntaorganisatiossa. Kielestä, kommunikaatiosta ja vallasta
V Sorsa, P Pälli, E Vaara, K Peltola
Svenska handelshögskolan, 2010
112010
Strategia mahdollisuutena ja rajoitteena kuntaorganisaatiossa
V Sorsa, P Pälli, E Vaara, K Peltola
Kielestä, kommunikaatiosta ja vallasta. Hanken School of Economics, Research …, 2010
112010
" Kyllä niilläkin joku paikka pitää olla missä asua mutta...": Rasismi suomalaisnuorten ulkomaalais-ja pakolaispuheissa
P Pälli
Sosiologia: Westermarck-seuran julkaisu 36 (1999): 3, 1999
111999
Vastuutekstien monet merkitykset
P Pälli, J Turunen
Teoksessa: Joutsenvirta, Maria–Halme, Minna–Jalas, Mikko–Mäkinen, Jukka …, 2011
102011
Textual analysis
P Pälli, J Tienari, E Vaara
Sage Publications, 2010
102010
Ascribing materiality and agency to strategy in interaction: A language-based approach to the material agency of strategy
P Pälli
Long Range Planning 51 (3), 436-450, 2018
82018
How organizational strategy is realized in situated interaction. A conversation analytical study of a management meeting.
P Pälli, E Lehtinen
LSP Journal-Language for special purposes, professional communication …, 2013
62013
George Herbert Meadin sosiaalipsykologia: näkökulmia mieleen ja kieleen
P Pälli
Hannele Dufva & Mika Lähteenmäki (toim.), Kielitieteen klassikoita …, 2002
62002
Kirjoituksia sosiolingvistiikasta
P Pälli, U Määttä
Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos, 1999
61999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20