Follow
Pekka Pälli
Pekka Pälli
Verified email at aalto.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
On the force potential of strategy texts: a critical discourse analysis of a strategic plan and its power effects in a city organization
E Vaara, V Sorsa, P Pälli
Organization 17 (6), 685-702, 2010
3552010
Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina
P Pälli
Tampere University Press, 2003
2552003
Strategy as text and discursive practice: A genre-based approach to strategizing in city administration
P Pälli, E Vaara, V Sorsa
Discourse & communication 3 (3), 303-318, 2009
1502009
Making objectives common in performance appraisal interviews
P Pälli, E Lehtinen
Language & Communication 39, 92-108, 2014
472014
Diskurssianalyysi
P Pälli, E Lillqvist
Kielentutkimuksen menetelmiä II, 2020
412020
Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taito
P Pälli, S Latomaa
361997
Appropriating the words of strategy in performance appraisal interviews
V Sorsa, P Pälli, P Mikkola
Management Communication Quarterly 28 (1), 56-83, 2014
292014
Asenteet ja mielipiteet diskursiivisena toimintana
P Pälli
Kirjoituksia sosiolingvistiikasta, 123-150, 1999
261999
Conversational use of genres in managerial meetings
E Lehtinen, P Pälli
Scandinavian Journal of Management 27 (3), 287-296, 2011
212011
Strategia merkitysneuvotteluna: Strategiakeskustelun ja-tekstin vuorovaikutuksesta
P Pälli
Puhe ja kieli, 75–88-75–88, 2009
212009
Textual analysis
P Pälli, J Tienari, E Vaara
Encyclopedia of case study research, 923-925, 2010
172010
Työ ja perhe
P Pälli, T Rissanen
Uuden työn sanakirja, 41-49, 2006
152006
Vastuutekstien monet merkitykset
P Pälli, J Turunen
Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa, 283-299, 2011
142011
Strategia mahdollisuutena ja rajoitteena kuntaorganisaatiossa
V Sorsa, P Pälli, E Vaara, K Peltola
Kielestä, kommunikaatiosta ja vallasta. Hanken School of Economics: Research …, 2010
142010
Asenteet ja mielipiteet diskursiivisena toimintana.–Urho Määttä, Pekka Pälli & Matti K. Suojanen (toim.), Kirjoituksia sosiolingvistiikasta s. 123–150
P Pälli
Folia fennistica & linguistica 22, 1999
141999
Ascribing materiality and agency to strategy in interaction: A language-based approach to the material agency of strategy
P Pälli
Long Range Planning 51 (3), 436-450, 2018
132018
Strategia mahdollisuutena ja rajoitteena kuntaorganisatiossa. Kielestä, kommunikaatiosta ja vallasta
V Sorsa, P Pälli, E Vaara, K Peltola
Svenska handelshögskolan, 2010
122010
" Kyllä niilläkin joku paikka pitää olla missä asua mutta...". Rasismi suomalaisnuorten ulkomaalais-ja pakolaispuheissa
P Pälli
Sosiologia 36 (3), 205-218, 1999
111999
Textual artefacts at the centre of sensemaking: The use of discursive-material resources in constructing joint understanding in organisational workshops
R Nissi, P Pälli
Discourse Studies 22 (2), 123-145, 2020
82020
How organizational strategy is realized in situated interaction. A conversation analytical study of a management meeting.
P Pälli, E Lehtinen
LSP Journal-Language for special purposes, professional communication …, 2013
82013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20