Follow
Славкова Марина Александровна (Глушкова М.А.; Glushkova Maryna; Glushkova M.O.; Slavkova M.A.)
Славкова Марина Александровна (Глушкова М.А.; Glushkova Maryna; Glushkova M.O.; Slavkova M.A.)
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; NTU"KhPI"
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Catalytic properties of binary and ternary alloys based on silver
M Ved, M Glushkova, N Sakhnenko
Functional materials 20 (1), 87, 2013
372013
Electrodeposited Cobalt Alloys as Materials for Energy Technology
M Glushkova, T Bairachna, M Ved, M Sakhnenko
MRS Proceedings 1491, mrsf12-1491-c08-15, 2013
362013
Corrosion Properties of Cobalt–Silver Alloy Electroplates
MO Glushkova, МV Ved’, MD Sakhnenko
Materials Science 49 (3), 292-297, 2013
142013
Electrodeposition of functional cobalt-silver and cobalt-tungsten alloys
TB Maryna Ved, Nykolay Sakhnenko, Maryna Glushkova
Chemystry&Chemical Technology 8 (3), 275 – 281, 2014
8*2014
Electrodeposition of functional cobalt-silver and cobalt-tungsten alloys
T Bairachna, N Sakhnenko, M Ved, M Glushkova
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014
8*2014
Корозійна поведінка гальванічних сплавів вольфраму і молібдену з металами підгрупи феруму в умовах експлуатації
ЮГ Г. Каракуркчі, М. Ведь, М. Сахненко, М. Глушкова, І. Єрмоленко
Фізико-хімічна механіка матеріалів 1 (Спецвипуск № 10.), 223-227, 2014
5*2014
Влияние режимов электролиза на состав и морфологию тернарных сплавов Co–Mo–W (Zr, Ag)
МВ Ведь, НД Сахненко, МА Глушкова, ЮК Гапон, МА Козяр
Вопросы химии и химической технологии, 140-144, 2013
52013
Electrodeposition of catalytic ternary cobalt based coatings
MAK MV Ved, ND Sakhnenko, MA Glushkova
Вопросы химии и химической технологии, 4-11, 2015
4*2015
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ СПЛАВАМИ КОБАЛЬТА
ТА НЕНАСТІНА, МА ГЛУШКОВА, ЮК ГАПОН, МВ ВЕДЬ, ...
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2015
42015
ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ
МА Глушкова, МВ Майба, МВ Ведь, НД Сахненко, СИ Зюбанова
4*
FUNCTIONAL COATINGS BY TERNARY COBALT BASED ALLOYS FOR THE AUTUMOBILE INDUSTRY
MV T Nenastіna, Ju Hapon, M Glushkova, N Sakhnenko
Автомобильный транспорт, 2015
32015
Каталитическая активность покрытий на основе переходных металлов
МВМ А.В. Дементий М.В. Ведь, Н.Д. Сахненко, М.А. Глушкова
Энерготехнологии и ресурсосбережение 3, 38-43, 2012
32012
Кинетика электрохимического восстановления серебра и кобальта из цитратных электролитов
МА Глушкова, МВ ВЕДЬ
Вісник НТУ «ХПІ».–Харків: НТУ «ХПІ, 97-101, 2010
22010
Застосування електролітичних сплавів кобальту з тугоплавкими металами
ЮК Гапон, МО Глушкова, МД Сахненко
Сумський державний університет, 2014
12014
Особенности электроосаждения сплавов Ag-Co в импульсном режиме
САК М.В. Ведь, М.А. Глушкова, Н.Д. Сахненко, Л.П. Фомина
Гальванотехника и обработка поверхности, 25-30, 2013
1*2013
Фактори впливу на склад і морфологію покриттів сплавом Ag–Co
МВ Ведь, МО Глушкова, МД Сахненко, ЛП Фоміна, СА Корній
Вопросы химии и химической технологии, 164-167, 2012
12012
Деякі аспекти дослідженні кінетики відновлення сплаву Co-Mo-Zr з полілігандних електролітів
Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво, 121-122, 2015
2015
ПОКРЫТИЯ СПЛАВАМИ КОБАЛЬТ—СЕРЕБРО И КОБАЛЬТ—СЕРЕБРО—МОЛИБДЕН: КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ
МВ ВЕДЬ, НД САХНЕНКО, МА ГЛУШКОВА
КОРРОЗИЯ: МАТЕРИАЛЫ, ЗАЩИТА, 36-42, 2015
2015
Корозійні та механічні властивості бінарних та тернарних сплавів на основі заліза та кобальту
ЮКГ Г.В. Каракуркчі, М.О. Глушкова, М.В. Ведь, І.Ю. Єрмоленко
XXІV відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів …, 2013
2013
Корозійні та механічні властивості бінарних та тернарних сплавів на основі заліза та кобальту
ЮКГ Г.В. Каракуркчі, М.О. Глушкова, М.В. Ведь, І.Ю. Єрмоленко
Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20