Follow
Nguyen Thi Quynh Trang
Nguyen Thi Quynh Trang
Department of Biology, Hue University of Education, Hue University
Verified email at hueuni.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Ochratoxin A‐producing Aspergilli in Vietnamese green coffee beans
SL Leong, LT Hien, TV An, NT Trang, AD Hocking, ES Scott
Letters in Applied Microbiology 45 (3), 301-306, 2007
972007
Study of the Procedure for Bath Ultrasound-Assisted Extraction of Total Flavonoid from Lotus Seeds and Testing Some Biological Activities
NTTT Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Lê ...
Indian Journal of Agricultural Research, 2020
92020
Study on the anatomical morphology of lotus varieties (Nelumbo nucifera gaertn.) in Vietnam
NTQ Trang, TTH Thao, HTK Hong
Plant cell biotechnology and molecular biology 20, 95-105, 2019
62019
Evaluation of Genetic diversity by DNA barcoding of local lotus populations from Thua Thien Hue province
NTQT Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lư Thùy Trâm,
Indian Journal of Agricultural Research, 2020
5*2020
Genetic diversity analysis of lotus species (Nelumbo nucifera gaertn.) in Thua Thien Hue based on ITS4-5 genetic region
DT Long, HTK Hong, LTT Tram, NTQ Trang, NV Hiep, NTT Tien
Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 20 (23&24), 1160-1171, 2019
42019
Ảnh hưởng của Mn và GA3 đến năng suất và phẩm chất của ngô rau LVN23 trên đất phù sa thành phố Huế
NB Lộc, NTT Trang
Tạp chí khoa học, Đại học Huế, số 52, 61-68, 2009
42009
Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam
NTQ Trang, DT Long, HTK Hong
Research Journal of Biotechnology Vol 16, 12, 2021
32021
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO SEN TRẮNG HUẾ TỪ HẠT In vitro propagation of Hue’s white lotus from seeds
HTK Hồng, TNM Hiếu, PTN Minh, NHA Thư, NTQ Trang
3*2018
Điều tra thực trạng sản xuất cây sen
NTQ Trang, HTK Hồng, VTM Hương
Hội thảo khoa học Sinh lư thực vật toàn quốc lần 2, 121-130, 2017
32017
Optimizing wireless sensor network lifetime through K-coverage maximization and memetic search
NT Hanh, HTT Binh, N Van Son, NT Trang, PN Lan
Sustainable Computing: Informatics and Systems 40, 100905, 2023
22023
Nghiên cứu đặc điểm thực vật học, sinh lư, hóa sinh và nhân giống in vitro một số giống sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) trồng ở thừa Thiên Huế
NTQ Trang
22021
In vitro propagation of Red lotus (nelumbo nucifera Gaernt) - an aquatic edible plant in Vietnam
ĐTL Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Vơ Thị Mai Hương
AGRICULTURAL SCIENCE DIGEST, 2020
2*2020
Physicochemical properties, bioactive compounds of different types of lotus tea in Thua Thien Hue province of Viet Nam
NTHIQ TRANG, NGOQUYT NGOC, DT LONG, HTHIKIM HONG, ...
Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 22 (53-54), 1-9, 2021
12021
Đặc điểm h́nh thái và khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của giống sen cao sản trồng tại thừa thiên huế
NTQ Trang, HTK Hong, VTM Huong, B Ninh, NQT Ngoc
Hue University Journal of Science: Natural Science 127 (1C), 193-201, 2018
12018
NGHIÊN CỨU TẠO D̉NG VÀ BIỂU HIỆN GENE MĂ HÓA KHÁNG NGUYÊN GLYCOPROTEIN C CỦA VIRUS DỊCH TẢ VỊT PHÂN LẬP TẠI THỪA THIÊN HUẾ
DT Long, H Van Chuong, NTQ Trang, HTK Hong, PTH Yen, VP Khanh
Hue University Journal of Science: Natural Science 127 (1C), 21-31, 2018
12018
Antioxidant and Antibacterial activity of Lotus tea in Thua Thien Hue province from Vietnam
TNT Quynh, NNQ Thao, LD Thanh, T Pham
Research Journal of Biotechnology Vol 18, 12, 2023
2023
STUDY ON THE ISOLATION AND BIOACTIVITY ASSAY OF SOME COMPOUNDS FROM Nelumbo nucifera GAERTN SEEDS COLLECTED AT TINH TAM LAKE, THUA THIEN HUE, VIETNAM
LD THANH, QH TAN, TNTHI QUYNH, HTHIN HAN
PLANT CELL BIOTECHNOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY 23 (21-22), 42-53, 2022
2022
T̀NH H̀NH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CÁC LOẠI TRÀ SEN (Nelumbo nucifera Gaertn.) Ở THỪA THIÊN HUẾ
NQ Trang, NT Mai
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 130 (3D …, 2021
2021
ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM H̀NH THÁI CỦA QUẦN THỂ CÂY SEN (Nelumbo nucifera Gaernt.) Ở THỪA THIÊN HUẾ , VIỆT NAM
HTKH Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Đặng Thanh Long
Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2021, 808-817, 2021
2021
Research on Phylogenetic Relationship of Lotus Populations Collected in Thua Thien Hue Province, Vietnam based on the Chloroplast Genome by DNA Barcode
DT Long, HTK Hong, NT Le Ly Thuy Tram, Q Trang
Indian Journal of Agricultural Research 1, 6, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20