Gary Svensson
Gary Svensson
biträdande professor i konstvetenskap och visuell kommunikation, Linköpings universitet
Verified email at liu.se - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bild och föreställning–om visuell retorik
Y Wærn, R Pettersson, G Svensson
Studentlitteratur, 2004
1102004
Digitala pionjärer: Datorkonstens introduktion i Sverige
G Svensson
Carlsson Bokförlag, 2000
102000
On Web Based Learning-Experience from Teaching and Learning Online
R Pettersson, G Svensson, Y Wærn
International Visual Literacy Association, 2003
92003
From portolan charts to virtual beacons; an historic overview of mediated communication at sea
T Porathe, G Svensson
International Visual Literacy Association’s conference 2003 in Newport …, 2003
42003
Det digitala fältet: produktionsvillkor i förändring
G Svensson
Carlssons förlag, 2008
22008
Den tidiga monitorkonsten: TV-experiment i Sverige
G Svensson
Bokförlaget Langenskiöld, 2006
22006
Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå
T Trofast, D Haugum, J Lundberg, V Nygren, T Nyström, G Svensson, ...
3: e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 30 november …, 2012
12012
Det digitala projektet: exempel på digital teknik, dess införande och förekomst vid svenska konsthögskolor mellan åren 1986-1996
G Svensson
Linköpings universitet, 2006
12006
Konst och Teknik: symposium om nya medier Norrköping 18 oktober 2004
G Svensson
Linköpings universitet, 2005
12005
Längtan till lustgården: Konst, kultur och alternativ livsstil vid slutet av La Belle Époque
G Svensson
Carlsson Bokförlag, 2019
2019
Att verka utanför ramarna: Utmaningar och föreställningar i 1900-talets konsthistoria
G Svensson
Carlsson Bokförlag, 2018
2018
fåfängligheters fåfänglighet
G Svensson
Lejon, Kjell O. (red) Föreställningar om döden: forskares aspekter på vår …, 2017
2017
Handling Digital Art
G Svensson
Hz journal 20 (http://hz-journal.org/n20/svensson.html), 2015
2015
Annika Gunnarsson, Synligt/osynligt. Receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, 115). Makadam. Göteborg 2012
G Svensson
Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning 133, 433-434, 2012
2012
Framtid och identitet: Konstvetenskaplig ämneskonferens 2010
B Lärkner, G Svensson
Nationell ämneskonferens i Konstvetenskap och Konst-och bildvetenskap 2010 …, 2011
2011
Det gröna spåret
G Svensson, B Lärkner
Linköpings universitet, 2009
2009
Images, science & knowledges
G Svensson
Images, science & knowledges, 2008
2008
vår visuella vardag
B Lärkner, G Svensson
Linköpings universitet, 2007
2007
Konstarter i samverkan
G Svensson
Prins Eugens Waldemarsudde, 2007
2007
Streck i rörelse-visuell retorik i serier och tecknad film
G Svensson, B Lärkner
Konstvetenskap och visuell kommunikation, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20