Alptekin ULUTAŞ
Alptekin ULUTAŞ
Assistant Prof., Cumhuriyet University
Verified email at cumhuriyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çok kriterli karar yöntemlerinden electre yöntemiyle Malatya'da bir kargo firması için yer seçimi
MM Yücel, A Ulutaş
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009
352009
A utility-driven approach to supplier evaluation and selection: empirical validation of an integrated solution framework
A Ulutas, N Shukla, S Kiridena, P Gibson
International Journal of Production Research 54 (5), 1554-1567, 2016
322016
EDAS Yöntemi Kullanılarak Bir Tekstil Atölyesi İçin Dikiş Makinesi Seçimi
A ULUTAŞ
242017
BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI.
A Ulutaş, AM Özkan, H Tağraf
Electronic Journal of Social Sciences 17 (65), 2018
172018
ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ
A ULUTAŞ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 53-66, 2019
152019
Türkiye’de optimal yenilenebilir enerji kaynağının COPRAS yöntemiyle tespiti ve yenilenebilir enerji yatırımlarının istihdam artırıcı etkisi
C Karaca, A Ulutaş, M Eşgünoğlu
Maliye Dergisi 172, 111-132, 2017
142017
Entropi ve MABAC yöntemleri ile personel seçimi
A Ulutaş
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 13 (19), 1552-1573, 2019
112019
CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi
A Ulutaş, Ç Karaköy
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1/1), 229-236, 2019
102019
CRITIC VE EVAMIX YÖNTEMLERİ İLE BİR İŞLETME İÇİN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ.
A ULUTAŞ, E CENGİZ
Journal of International Social Research 11 (55), 2018
102018
Entropi temelli ROV yöntemi ile esnek üretim sistemi seçimi
A Ulutaş
Business and Economics Research Journal 9 (1), 187-194, 2018
102018
Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
Z ŞENOL, A ULUTAŞ
92018
Entropi ve Waspas Yöntemleri Kullanılarak Türkiye İçin Uygun Yenilenebilir Enerji Kaynağının Seçimi.
C Karaca, A Ulutaş
Ege Academic Review 18 (3), 2018
72018
SWARA VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE CATERING FİRMASI SEÇİMİ
A ULUTAŞ
Business & Management Studies: An International Journal 7 (4), 1467-1479, 2019
62019
Sewing machine selection for a textile workshop by using EDAS method
A Ulutaş
Journal of Business Research Turk 9 (2), 169-183, 2017
62017
A Novel Extension of the TOPSIS Method Adapted for the Use of Single-Valued Neutrosophic Sets and Hamming Distance for E-Commerce Development Strategies Selection
D Karabašević, D Stanujkić, EK Zavadskas, P Stanimirović, G Popović, ...
Symmetry 12 (8), 1263, 2020
52020
Location selection for logistics center with fuzzy SWARA and cocoso methods
A Ulutaş, CB Karakuş, A Topal
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 1-17, 2020
52020
Evaluation of GIS-based multi-criteria decision-making methods for sanitary landfill site selection: the case of Sivas city, Turkey
CB Karakuş, D Demiroğlu, A Çoban, A Ulutaş
Journal of Material Cycles and Waste Management 22 (1), 254-272, 2020
52020
An analysis of the logistics performance index of EU countries with an integrated MCDM model
A Ulutaş, Ç Karaköy
Economics and Business Review 5 (4), 49-69, 2019
52019
An application of fuzzy integrated model in green supplier selection
A Ulutaş, A Topal, R Bakhat
Mathematical Problems in Engineering 2019, 2019
52019
A novel integrated model to measure supplier performance considering qualitative and quantitative criteria used in the supplier selection process
A Ulutas, S Kiridena, P Gibson, N Shukla
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20