Follow
Sercan Benli
Sercan Benli
Turizm İşletmeciliği Araştırma Görevlisi, Mersin Üniversitesi
Verified email at mersin.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir seyahat motivasyon aracı olarak gastronomi: Hatay'ı ziyaret eden yerli turistlerin seyahat motivasyonları, yiyecek-içecek deneyimleri ve seyahat memnuniyetleri üzerine bir …
G Akdağ, Y Akgündüz, O Güler, S Benli
Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and …, 2015
412015
Yavaş şehir hareketi: Seferihisar halkının tutum ve algıları ile yaşam doyumları
AC ÇAKICI, U YENİPINAR, S Benli
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 11 (3), 2014
352014
Do tourists’ gastronomic experiences differ within the same geographical region? A comparative study of two Mediterranean destinations: Turkey and Spain
G Akdag, O Guler, A Dalgic, S Benli, AC Cakici
British Food Journal, 2018
332018
Yöresel Lezzet Deneyiminin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Mersin’i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma
S Benli
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2014
232014
What is your favorite local food menu? Application of conjoint analysis on The Eastern Mediterranean cuisine of Turkey
O Güler, S Benli, G Akdağ, AC Çakıcı
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4 (3), 38-52, 2016
222016
An image is worth a thousand words: A pictorial analysis of projected destination image of Turkey on Instagram
AC Çakıcı, S Kuhzady, S Benli
THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: Innovation …, 2017
7*2017
Ekoturizm ve Yavaş Şehir Hareketi, 2
S Benli
Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, Adana 76, 82, 2013
72013
Yiyecek-içecek sektörü
S Benli
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2019
62019
Turizmi Değiştiren 100 Yenilik
AM HJALAGER
Çev. Ozan Güler, Gürkan Akdağ, A. Celil Çakıcı, Sercan Benli), Anatolia …, 2015
62015
YEREL YİYECEK DENEYİMİNİN DESTİNASYON İMAJI VE DESTİNASYON SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ: MERSİN’İ ZİYARET EDEN YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
S Benli, U Yenipınar
The Journal of Academic Social Science 6 (82), 658-685, 2018
5*2018
Perceptions of locals towards non-mega sporting events: a study of XVII Mediterranean Games in Mersin-Turkey.
O GULER, G AKDAĞ, A DALGIÇ, S BENLİ, AC ÇAKICI
Revista de turism-studii si cercetari in turism, 2016
42016
Tool use in a psychomotor task: The role of tool and learner variables
NA Juarez-Collazo, L Griet, E Jan, G Clarebout
International Journal of Instruction 4 (2), 2011
42011
Alakart Restoranlarda Alkollü İçecek Fiyatlaması: Mersin Şehir Merkezindeki Restoranlar Üzerinde Bir Araştırma
AC ÇAKICI, A ERCAN, M ÜZÜLMEZ, S BENLİ
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4 (Special issue 1), 18-31, 2016
32016
Hizmet Başarısızlıkları ve Hizmet Telafileri: Alakart Restoranlarda Yaşanan Deneyimler Üzerine Bir Araştırma
O Güler, S Benli, A Çakıcı
17. Ulusal Turizm Kongresi, 1003-1015, 2016
22016
Ozan Güler, Gürkan Akdağ, A
A Mette Hjalager, T Çevirenler
Celil Çakıcı, Sercan Benli, 3-21, 2015
22015
Toward A New Paradigm in Sustainable Tourism: Trend and Pattern Analysis in Tourism Resilience Researches
S Kuhzady, RAS Benli
1 st International Sustainable Tourism Congress, 974-980, 2017
12017
OTEL SATIŞ ELEMANLARININ GRUP SATIŞLARINDA GÜÇLENDİRİLMELERİNE DÖNÜK ALGILARI
S Benli, AC ÇAKICI, AE İştin, M Üzülmez
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (37), 293-312, 2017
12017
HOW LOCALS REGARD SPORT EVENTS IN TERMS OF TOURISM DEVELOPMENT? A RESEARCH ON XVII MEDITERRANEAN GAMES IN MERSIN WITH IN THE FRAME OF ALTRUISTIC SURPLUS PHENOMENON
O GULER, G AKDAĞ, A DALGIÇ, S BENLİ, AC ÇAKICI
Revista de turism-studii si cercetari in turism, 9-21, 2016
12016
TURİZM VE BARIŞ İLİŞKİSİ ÜZERİNE LİSANSÜSTÜ TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN ALGISI
AC ÇAKICI, S BENLİ, M ÜZÜLMEZ, M KAYNAK
12015
BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE ALGILANAN PERFORMANS İLE DAVRANIŞSAL NİYET ARASINDAKİ İLİŞKİDE MESLEKİ KAZANIMIN ROLÜ
O Güler, AGDA Dalgıç, AGS Benli, AC Çakıcı
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20