Folgen
M.Mithat Üner
M.Mithat Üner
Atılım University-School of Business
Bestätigte E-Mail-Adresse bei atilim.edu.tr - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Do barriers to export vary for born globals and across stages of internationalization? An empirical inquiry in the emerging market of Turkey
MM Uner, A Kocak, E Cavusgil, ST Cavusgil
International Business Review 22 (5), 800-813, 2013
2182013
Hizmet pazarlamasında pazarlama karması elemanları değişiklik gösterir mi?
MM Üner
Pazarlama Dünyası 8 (43), 2-11, 1994
1831994
Pazarlama
T Arpacı, DY Ayhan, E Böge, D Tuncer, MM Üner
Ankara: Gazi Yayınları, 1992
149*1992
Türkiye turizminde yükselen destinasyon olarak İstanbul şehrinin imajı
MM Üner, E Güçer, A Taşçi
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 17 (2), 189-201, 2006
1242006
Pazarlama karması paradigmasında pazarlama tanımı
MM Üner
Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi 8 (29), 4-16, 2009
602009
Pazarlama tanımı üzerine
MM Üner
Pi Dergisi 4 (4), 44-57, 2003
582003
İşletmecilik İlkeleri
T TATAR, M ÜNER
Ankara, 269s, 1992
571992
Management commitment to the ecological environment, green work engagement and their effects on hotel employees’ green work outcomes
T Karatepe, A Ozturen, OM Karatepe, MM Uner, TT Kim
International Journal of Contemporary Hospitality Management 34 (8), 3084-3112, 2022
542022
Türkiye'de her şey dâhil uygulamasının konaklama işletmeleri üzerindeki etkisi: Antalya örneği
MM Üner, A Sökmen, İ Birkan
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 17 (1), 35-50, 2006
482006
Benlik İmajı Uyumu, Tüketici Tatmini ve Marka Sadakati İlişkisi Üzerine Görgül Bir Araştırma
C Armutlu, MM Üner
Gazi University Journal of Economics & Administrative Sciences 11 (3), 2009
432009
The new middle class in Turkey: A qualitative study in a dynamic economy
MM Uner, A Gungordu
International Business Review 25 (3), 668-678, 2016
392016
Küresel Doğan Işletme Kavrami Ve Işletmelerin Küresel Doğmasina Etki Eden Kurucu/Üst Düzey Yönetici Özellikleri Üzerine Karşilaştirmali Bir Araştirma
S Kalyoncuoğlu, MM Üner
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (3), 1-42, 2010
362010
On the internationalization of Turkish hospital chains: A dynamic capabilities perspective
MM Uner, B Cetin, ST Cavusgil
International Business Review 29 (3), 101693, 2020
352020
Algılama haritaları: Departmanlı mağazalar üzerine ampirik bir araştırma
MM Üner, S Alkibay
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (3), 79-110, 2001
35*2001
KATILIMCI LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖRGÜTSEL FEDA ETMENİN ARACILIK ROLÜ
MG Bitmiş, B Rodopman, MM Üner, A Sökmen
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (1), 1-13, 2015
342015
Türkiye'de küresel doğan işletmeler
ST Çavuşgil, G Knight, MM Üner
Detay Yayıncılık, 2011
342011
Genel işletmecilik
M Üner, A Ahmet, E Aktepe, D Bingöl, Ü Tengiz, E Abdullah, P Nurettin, ...
Ankara: Detay Yayıncılık, 2008
342008
Her şey dahil sisteminde farklı uygulamalar ve Antalya ölçeğinde bir araştırma
MM Üner, A Sökmen, D Güler
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 18 (1), 53-63, 2007
292007
Bundling of telecom offerings: An Empirical Investigation in the Turkish market
MM Üner, F Güven, ST Cavusgil
Telecommunications Policy 39 (1), 53-64, 2015
262015
Uluslararası girişimciliğin proaktiflik boyutu: küresel doğan işletmeler üzerine nitel bir araştırma
F Emel, M Üner
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70 (4), 957-981, 2015
242015
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20