Paweł Mikuś
Paweł Mikuś
Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences
Verified email at iop.krakow.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Islands in a European mountain river: linkages with large wood deposition, flood flows and plant diversity
P Mikuś, B Wyżga, RJ Kaczka, E Walusiak, J Zawiejska
Geomorphology 202, 115-127, 2013
542013
Interpretation of the invertebrate-based BMWP-PL index in a gravel-bed river: insight from the Polish Carpathians
B Wyżga, P Oglęcki, H Hajdukiewicz, J Zawiejska, A Radecki-Pawlik, ...
Hydrobiologia 712 (1), 71-88, 2013
432013
Floods at the northern foothills of the Tatra Mountains—a Polish-Swiss research project
ZW Kundzewicz, M Stoffel, RJ Kaczka, B Wyżga, T Niedźwiedź, I Pińskwar, ...
Acta Geophysica 62 (3), 620-641, 2014
422014
Impact of a large flood on mountain river habitats, channel morphology, and valley infrastructure
H Hajdukiewicz, B Wyżga, P Mikuś, J Zawiejska, A Radecki-Pawlik
Geomorphology 272, 55-67, 2016
372016
The role of flood hydrograph in the remobilization of large wood in a wide mountain river
V Ruiz-Villanueva, B Wyżga, P Mikuś, H Hajdukiewicz, M Stoffel
Journal of hydrology 541, 330-343, 2016
302016
Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountain river: Case study of the Biała, Polish Carpathians
B Wyżga, A Amirowicz, P Oglęcki, H Hajdukiewicz, A Radecki-Pawlik, ...
Limnologica 46, 58-69, 2014
302014
Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees
B Wyżga, J Zawiejska, P Mikuś, RJ Kaczka
Geomorphology 228, 275-285, 2015
252015
Log transport and deposition in incised, channelized, and multithread reaches of a wide mountain river: tracking experiment during a 20-year flood
B Wyżga, P Mikuś, J Zawiejska, V Ruiz-Villanueva, RJ Kaczka, W Czech
Geomorphology 279, 98-111, 2017
202017
Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec
P Mikuś, B Wyżga, A Radecki-Pawlik, J Zawiejska, A Amirowicz, P Oglęcki
Geomorphology 272, 43-54, 2016
192016
Beetle burrows with a terminal chamber: a contribution to the knowledge of the trace fossil Macanopsis in continental sediments
P Mikuś, A Uchman
Palaios 28 (6), 403-413, 2013
192013
Large wood clogging during floods in a gravel‐bed river: the Długopole bridge in the Czarny Dunajec River, Poland
V Ruiz‐Villanueva, B Wyżga, P Mikuś, M Hajdukiewicz, M Stoffel
Earth Surface Processes and Landforms 42 (3), 516-530, 2017
152017
Ecological state of a mountain river before and after a large flood: Implications for river status assessment
H Hajdukiewicz, B Wyżga, A Amirowicz, P Oglęcki, A Radecki-Pawlik, ...
Science of the Total Environment 610, 244-257, 2018
132018
Modelling hydraulic parameters of flood flows for a Polish Carpathian river subjected to variable human impacts
A Radecki-Pawlik, B Wyżga, W Czech, P Mikuś, J Zawiejska, ...
Flood Risk in the Upper Vistula Basin, 127-151, 2016
112016
Ground beetle communities in a mountain river subjected to restoration: The Raba River, Polish Carpathians
AJ Bednarska, B Wyżga, P Mikuś, R Kędzior
Science of the Total Environment 610, 1180-1192, 2018
82018
Methods to assess large wood dynamics and the associated flood hazard in Polish Carpathian watercourses of different size
P Mikuś, B Wyżga, V Ruiz-Villanueva, J Zawiejska, RJ Kaczka, M Stoffel
Flood Risk in the Upper Vistula Basin, 77-101, 2016
72016
Changes of flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains
ZW Kundzewicz, M Stoffel, B Wyżga, V Ruiz-Villanueva, T Niedźwiedź, ...
Acta Geophysica 65 (4), 799-807, 2017
62017
Island development in a mountain river subjected to passive restoration: The Raba River, Polish Carpathians
P Mikuś, B Wyżga, E Walusiak, A Radecki-Pawlik, M Liro, H Hajdukiewicz, ...
Science of The Total Environment 660, 406-420, 2019
42019
Large wood transport, deposition and remobilization during floods in the Czarny Dunajec River: outcomes from numerical modelling
V Ruiz-Villanueva, B Wyżga, J Zawiejska, P Mikuś, H Hajdukiewicz, ...
Flood Risk in the Upper Vistula Basin, 103-125, 2016
42016
Rozwój kępy o złożonej strukturze w żwirodennej rzece górskiej-wyniki analliz dendrochronologicznych i kartograficznych
A Rzepecka, B Czajka, P Mikus, RJ Kaczka, B Wyzga
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14 (1 [30]), 2012
42012
Zastosowanie przyjaznego środowisku podejścia inżynierskiego do ograniczania ryzyka powodzi na przykładzie regulacji odcinka rzeki Bóbr w Wojanowie
J Jeleński, P Mikuś
Gospodarka Wodna 4, 101-109, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20