Martin Adámek
Martin Adámek
BÚ AVČR Průhonice
Adresse e-mail validée de ibot.cas.cz
Titre
Citée par
Citée par
Année
Forest fires within a temperate landscape: a decadal and millennial perspective from a sandstone region in Central Europe
M Adámek, P Bobek, V Hadincová, J Wild, M Kopecký
Forest Ecology and Management 336, 81-90, 2015
672015
Does succession run towards potential natural vegetation? An analysis across seres
K Prach, L Tichý, K Lencová, M Adámek, T Koutecký, J Sádlo, ...
Journal of Vegetation Science 27 (3), 515-523, 2016
512016
Long-term effect of wildfires on temperate Pinus sylvestris forests: Vegetation dynamics and ecosystem resilience
M Adámek, V Hadincová, J Wild
Forest Ecology and Management 380, 285-295, 2016
332016
Drivers of forest fire occurrence in the cultural landscape of Central Europe
M Adámek, Z Jankovská, V Hadincová, E Kula, J Wild
Landscape Ecology 33 (11), 2031-2045, 2018
82018
Havraní skála u Jetřichovic v národním parku České Švýcarsko: vývoj flóry a fauny na ploše zasažené požárem
I Marková, M Adámek, V Antonín, P Benda, V Jurek, J Trochta, ...
Ochrana přírody 66 (1), 18-21, 2011
72011
Vegetation with Gagea bohemica in the landscape context
T Černý, P Petřík, K Boublík, J Kolbek, M Adámek
Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant …, 2011
42011
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. in human made environment: spread and persistence, two sides of the same coin
J Pergl, P Petřík, R Fleischhans, M Adámek, J Brůna
BioInvasions Records 9 (1), 17-28, 2020
32020
Wildfire as an ecological factor in the forests of Central Europe
M Adámek
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016
2016
Změny vegetace luk povodí Žebrákovského potoka po 30 letech
M Adámek
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007
2007
Havraní skála u Jetřichovic
I Marková, M Adámek, V Antonín, P Benda, V Jurek, J Trochta, ...
Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodním okraji Prahy na příkladu dvou izolovaných chráněných území–pří-rodní památka Pitkovická stráň a přírodní památka V hrobech
J Kubíková, M Adámek, P Špryňar
Faktoren die das Vorkommen von Waldbränden beeinflussen und die Vorhersage des Waldbrandrisikos im Nationalpark Böhmische Schweiz
M Adámek, V ra Hadincová, J Wild, P emysl Bobek, M Kopecký
Historische Waldentwicklung in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz, 27, 0
Faktory ovliv ující výskyt lesních požár a predikce požárového rizika na území NP ýeské Švýcarsko
M Adámek, V Hadincová, J Wild, P Bobek, M Kopecký
Historische Waldentwicklung in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz, 245, 0
Le systčme ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–13