Ivan Malý
Ivan Malý
Bestätigte E-Mail-Adresse bei econ.muni.cz
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Veřejná ekonomie pro školu a praxi. Praha
Y Strecková, I Malý
Computer press, 1998
227*1998
Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru
J Rektořík, V Hyánek, I Malý, J Šelešovský, J Špalek, D Špalková, ...
Ekopress, sro, 2007
1502007
Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru
J Rektořík, B Binka, V Hyánek, I Malý, J Šelešovský, S Škarabelová, ...
Ekopress, 2002
872002
Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti
M Pospíšil, M Neumayr, S Škarabelová, I Malý, M Meyer, U Schneider
Společnost pro studium neziskového sektoru, 2009
462009
Ekonomika veřejného sektoru
J Rektořík, I Malý
MU, 2001
352001
Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví
I Malý
Masarykova univerzita, 1998
291998
Veřejné statky a veřejně poskytované statky
I Malý
Politická ekonomie: Teorie, modelování, aplikace 66 (6), 861-868, 1998
25*1998
Competitive environment in waste management and its impact on municipal expenditures
J Soukopová, I Malý
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis 61 (4 …, 2013
242013
The role of civil society organisations in different nonprofit regimes: evidence from Austria and the Czech Republic
M Neumayr, M Meyer, M Pospíšil, U Schneider, I Malý
Civil society in comparative perspective, 2009
242009
E-Government evaluation and its practice in the Czech Republic: challenges of synergies
D Špaček, I Malý
The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 3 (1), 93-124, 2010
222010
Hodnocení veřejných projektů: učební text pro studenty oboru veřejná ekonomika
I Mališová, I Malý
Masarykova univerzita, 1997
181997
Problémy definování a prosazování veřejného zájmu.
I Malý
MU, 1999
141999
Vliv konkurence na výši výdajů na nakládání s odpady obcí Jihomoravského kraje
J Soukopová, I Malý
Waste Forum 4, 173-183, 2012
132012
Decision support of waste management expenditures efficiency assessment
J Soukopová, I Malý, J Hřebíček, M Struk
International Symposium on Environmental Software Systems, 651-660, 2013
122013
Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče
I Malý
Studijní text pro studenty distančního studia Management ve zdravotnictví …, 1996
121996
Health policy in the Czech Republic: General character and selected interesting aspects
J Nemec, M Pavlík, I Malý, Z Kotherová
Central European Journal of Public Policy 9 (1), 102-125, 2015
102015
Financing health care: what can we learn from CEE experience
J Nemec, SS Cankar, T Kostadinova, I Malý, Z Darmopilova
Admin Cult 14 (2), 212-37, 2013
102013
Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
D ŠPAČEK, I MALÝ, E BAKOŠ
SOUKOPOVÁ, J. Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich …, 2011
92011
Yield and quality of bush processing tomatoes fertilized with dried organic and organomineral fertilizers
S Boček, I Malý, Š Patočková
Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun 61 (2), 31-38, 2008
92008
Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 114 s
I MALÝ
9
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20