František Ochrana
František Ochrana
Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague
Bestätigte E-Mail-Adresse bei fsv.cuni.cz
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Metodologie vědy: úvod do problému
F Ochrana
Univ. Karlova, Nakl. Karolinum, 2009
1842009
Veřejný sektor a efektivní rozhodování
F Ochrana
Management Press, 2001
1762001
Veřejný sektor a veřejné finance: financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit
O František, P Jan, V Leoš
Grada Publishing as, 2010
1402010
Kontrola ve veřejné správě
J NEMEC, F OCHRANA, J PAVEL, V ŠAGÁT
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010
872010
Introducing benchmarking in the Czech Republic and Slovakia: Processes, problems and lessons
J Nemec, B Merickova, F Ochrana
Public Management Review 10 (5), 673-684, 2008
822008
Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky: jejich tvorba, hodnocení a kontrola
F Ochrana
Wolters Kluwer Česká republika, 2011
782011
Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru
F Ochrana
Ekopress, 2005
762005
Veřejná volba a řízení veřejných výdajů
F Ochrana
Ekopress, 2003
762003
Manažerské metody ve veřejném sektoru: teorie, praxe a metodika uplatnění
F Ochrana
Ekopress, 2002
762002
Jan PAVEL a Leoš VÍTEK
F OCHRANA
Veřejný sektor a veřejné finance: financování nepodnikatelských a …, 0
76
Veřejné služby-jejich poskytování, zadávání a hodnocení: teorie a metodika poptávkového způsobu poskytování a zadávání veřejných služeb na úrovni municipalit
F Ochrana
Ekopress, 2007
752007
Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek:(ekonomická analýza)
F Ochrana
Ekopress, 2008
702008
Hodnocení veřejných projektů a zakázek
F Ochrana
ASPI, 2004
632004
Programové financování a hodnocení veřejných výdajů: teorie a metodika hodnocení veřejných výdajů a veřejných služeb v systému programové alokace zdrojů
F Ochrana
Ekopress, 2006
572006
Veřejné zakázky
F Ochrana
Ekopress, 2004
572004
Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů
F Ochrana
ASPI Publishing, sro, 2001
462001
Analysis of the impact of transparency, corruption, openness in competition and tender procedures on public procurement in the Czech Republic
F Ochrana, J Pavel
Central European Journal of Public Policy 7 (2), 114-134, 2013
432013
Czech and Slovak lessons for public administration performance evaluation, management and finance
J Nemec, F Ochrana, M Šumpíková
Ekonomický časopis 56 (4), 353-369, 2008
402008
Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu
F Ochrana
Charles University in Prague, Karolinum Press, 2019
372019
Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí
F Ochrana, M Šumpíková, J Nemec, J Pavel, B Meričková
Praha: Oeconomica 149, 2007
362007
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20