Daniel Okupny
Daniel Okupny
adiunkt, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński
Verified email at usz.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Drought as a stress driver of ecological changes in peatland-A palaeoecological study of peatland development between 3500 BCE and 200 BCE in central Poland
M Słowiński, K Marcisz, M Płóciennik, M Obremska, D Pawłowski, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 461, 272-291, 2016
232016
A reconstruction of the palaeohydrological conditions of a flood‐plain: a multi‐proxy study from the Grabia River valley mire, central Poland
D Pawłowski, G Kowalewski, K Milecka, M Płóciennik, M Woszczyk, ...
Boreas 44 (3), 543-562, 2015
192015
Late Weichselian and Holocene record of the paleoenvironmental changes in a small river valley in Central Poland
D Pawłowski, RK Borówka, GA Kowalewski, TP Luoto, K Milecka, ...
Quaternary Science Reviews 135, 24-40, 2016
172016
A multi-proxy reconstruction from Lutomiersk–Koziówki, Central Poland, in the context of early modern hemp and flax processing
P Kittel, B Muzolf, M Płóciennik, S Elias, SJ Brooks, M Lutyńska, ...
Journal of Archaeological Science 50, 318-337, 2014
172014
Early Holocene hydrology and environments of the Ner River (Poland)
P Kittel, M Płóciennik, RK Borówka, D Okupny, D Pawłowski, O Peyron, ...
Quaternary Research 85 (2), 187-203, 2016
152016
Zmiany środowiska geograficznego w regonie łódzkim w świetle cech geochemicznych osadów wybranych torfowisk
D Okupny
142013
Spatial variability of selected physicochemical parameters within peat deposits in small valley mire: a geostatistical approach
ZT Pawłowski Dominik, Okupny Daniel, Włodarski Wojciech
Geologos 20 (4), 269-288, 2014
132014
The response of flood-plain ecosystems to the Late Glacial and Early Holocene hydrological changes: A case study from a small Central European river valley
D Pawłowski, RK Borówka, G Kowalewski, TP Luoto, K Milecka, ...
Catena 147, 411-428, 2016
122016
GEOLOGICZNA I GEOMORFOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA TORFOWISKA RABIEN ORAZ WSTEPNE WYNIKI BADAN OSADÓ W BIOGENICZNYCH
J Forysiak, RK Borówka, M Kloss, M Obremska, D Okupny, S Zurek
Lódzkie Towarzystwo Naukowe. Acta Geographica Lodziensia, 65, 2012
112012
Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju osadnictwa i przeobrażenia morfologii obszaru stanowiska 3a-c Lutomiersk-Koziówki w warunkach antropopresji
P Kittel, S Elias, A Mueller-Bieniek, D Pawłowski, M Płóciennik, ...
Lutomiersk–Koziówki stanowisko 3, 257-271, 2012
112012
Skład chemiczny osadów organicznych ze stanowiska Koźmin Las (Chemical composition of organic sediments from the Koźmin Las site)
JT Okupny Daniel, Ryszard K. Borówka, Anna Fortuniak
Acta Geographica Lodziensia 102, 71-86, 2014
92014
Przestrzenne zróżnicowanie wybranych właściwości fizykochemicznych osadów biogenicznych torfowiska Kopanicha koło Skierniewic
P Domińczak, D Okupny
Prace Geograficzne 123, 99-110, 2010
82010
Cechy denudacji w regionie lódzkim w póznym vistulianie w swietle chemicznych badań osadów torfowiskowych
D Okupny, A Fortuniak, J Tomkowiak
Lódzkie Towarzystwo Naukowe. Acta Geographica Lodziensia, 89, 2013
72013
Torfowiska regionu łódzkiego
S Żurek, D Okupny
Studia Limnologica et Telmatologica 9 (2), 59-69, 2015
62015
Spatial variability of selected physicochemical properties of biogenic sediments in the Kopanicha peatland near Skierniewice
P Domińczak, D Okupny
Prace Geografi czne IGiGP 123, 99-110, 2010
62010
Badania paleoekologiczne reliktów nowożytnego moczydła
P Kittel, S Elias, A Mueller-Bieniek, D Pawłowski, M Płóciennik, ...
W: B. Muzolf (red.), Lutomiersk-Koziówki stanowisko 3a-c, pow. pabianicki …, 2012
52012
Geologiczna i geomorfologiczna charakterystyka wybranych torfowisk południowej części Kotliny Kolskiej
FJ Okupny Daniel
Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Pod redakcją: A …, 2009
5*2009
Origin and Neoholocene evolution of spring-fed fens in Wardzyń, Łódź Upland, central Poland
R Dobrowolski, M Ziułkiewicz, D Okupny, J Forysiak, K Bałaga, ...
Geological Quarterly 61 (2), 413-434, doi: 10.7306/gq. 1343, 2017
42017
Warunki paleoekologiczne subkopalnego koryta Kolonia Bechcice na tle hydrologii środkowego odcinka doliny Neru
M Płóciennik, P Kittel, R Borówka, K Cywa, D Okupny, M Obremska, ...
Acta Geographica Lodziensia 105, 107-124, 2016
42016
Próba rekonstrukcji rozwoju zbiornika akumulacji biogenicznej w Bydlinie (Wyżyna Śląsko--Krakowska)
D Okupny, M Nita, M Kloss, WP Alexandrowicz, A Fortuniak, S Żurek
Acta Geographica Lodziensia 105, 55-68, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20