Ewa Skimina
Ewa Skimina
PhD, Assistant, Institute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Verified email at uksw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The short IPIP-BFM-20 questionnaire for measuring the Big Five
E Topolewska, E Skimina, W Strus, J Cieciuch, T Rowiński
Roczniki Psychologiczne 17 (2), 385-402, 2014
362014
Testing the circular structure and importance hierarchy of value states in real-time behaviors
E Skimina, J Cieciuch, SH Schwartz, E Davidov, R Algesheimer
Journal of Research in Personality 74, 42-49, 2018
222018
Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20
E Topolewska, E Skimina, W Strus, J Cieciuch, T Rowiński
Roczniki Psychologiczne 17 (2), 367-384, 2014
132014
Behavioral signatures of values in everyday behavior in retrospective and real-time self-reports
E Skimina, J Cieciuch, SH Schwartz, E Davidov, R Algesheimer
Frontiers in psychology 10, 281, 2019
112019
Explaining Everyday Behaviours and Situational Context by Personality Metatraits and Higher‐order Values
E Skimina, J Cieciuch
European Journal of Personality 34 (1), 29-59, 2020
82020
Traits and values as predictors of the frequency of everyday behavior: Comparison between models and levels
E Skimina, J Cieciuch, W Strus
Current Psychology, 1-21, 2018
82018
Value structure and priorities: Other-report account
E Skimina, J Cieciuch
Curr. Issues Pers. Psychol 6, 252-259, 2017
62017
Psychometric properties of the Polish versions of the HEXACO-60 and the HEXACO-100 personality inventories
E Skimina, W Strus, J Cieciuch, P Szarota, P Izdebski
Current Issues in Personality Psychology 8 (3), 255-278, 2020
32020
Zachowania celowe mierzone samoopisowo – pomiar i struktura [Self-reported purposive behaviors – measurement and structure]
E Skimina, J Cieciuch, W Strus, T Rowiński, A Świtalski
Psychologia - Etologia - Genetyka 36, 7–32, 2017
22017
A categorization of behaviors reported in experience sampling studies
E Skimina, D Karaś, E Topolewska-Siedzik, M Kłym-Guba, K Ponikiewska, ...
Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna) 15 (2), 1-33, 2020
12020
Obraz siebie i doświadczanie własnego ciała u młodych kobiet z zaburzeniami odżywiania
EWA SKIMINA, J LIBICKA
Młoda psychologia 1, 0
1
Between‐and within‐person structures of value traits and value states: Four different structures, four different interpretations
E Skimina, J Cieciuch, W Revelle
Journal of Personality, 2021
2021
Personality metatraits and higher-order values predict everyday activities.
E Skimina, J Cieciuch
PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 157, 2020
2020
Młoda psychologia, t. 2
E Topolewska, E Skimina, S Skrzek
Wydawnictwo Liberi Libri, 2014
2014
Cechy osobowości i preferowane wartości na różnych poziomach ich hierarchicznej struktury a codzienne zachowanie
WF Chrześcijańskiej, E Skimina
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15