Roman Wantoch-Rekowski
Roman Wantoch-Rekowski
Assistant Professor of Computer Science, Military University of Technology, Cybernetics Faculty
Verified email at wat.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Projekt i implementacja mechanizmów sztucznej inteligencji w środowisku symulacyjnym VBS2
J Koszela, P Wróblewski, A Szymańska, R Wantoch-Rekowski
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (31) nr 3, 119-132, 2012
182012
The automation of combat decision processes in the simulation based operational training support system
A Najgebauer, R Antkiewicz, Z Tarapata, J Rulka, W Kulas, D Pierzchala, ...
2007 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Security and Defense …, 2007
182007
Koncepcja symulatora do szkolenia kierowców pojazdów pożarniczych PSP w zakresie zadań realizowanych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG)
J Roguski, R Wantoch-Rekowski, J Koszela, A Majka
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 71-81, 2012
172012
Przygotowanie danych terenowych na potrzeby symulacji wielorozdzielczej
J Koszela, T Drozdowski, R Wantoch-Rekowski
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (31) nr 3, 109-118, 2012
162012
Programowalne środowisko symulacji wirtualnej VBS2
R Wantoch-Rekowski
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013
122013
Classification of wheeled military vehicles using neural networks
J Jackowski, R Wantoch-Rekowski
18th International Conference on Systems Engineering (ICSEng'05), 212-217, 2005
82005
Technologie projektowania trenażerów i symulatorów w programowalnym środowisku symulacji wirtualnej VBS3
R Wantoch-Rekowski
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016
62016
Zastosowanie symulacji wirtualnej w zakresie szkolenia operatorów bezzałogowych platform lądowych wykorzystywanych do działań ratowniczo-gaśniczych
J Roguski, R Wantoch-Rekowski, K Szumiec
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2014
62014
Rozwój środowiska symulacji wirtualnej VBS3
M Stopniak, R Wantoch-Rekowski
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe 34 (1), 149-154, 2014
52014
Zastosowania symulatorów do szkolenia w zakresie sytuacji kryzysowych
R Wantoch-Rekowski, J Koszela
BiTP BiTP 29 (1), 113-120, 2013
52013
Zastosowania symulatorów do szkolenia w zakresie sytuacji kryzysowych
J Koszela, R Wantoch-Rekowski
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 113-120, 2013
52013
Concept of simulator for training fire truck drivers in the national fire-extinguishing system
R Jacek, WR Roman, K Jarosław, M Adam
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 28, 2012
52012
Selected Problems of Designing and Using Deterministic and Stochastic Simulators for Military Trainings
R Antkiewicz, W Kulas, A Najgebauer, D Pierzchala, J Rulka, Z Tarapata, ...
2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences, 1-10, 2010
52010
Sieci neuronowe w zastosowaniach wojskowych
Z Świątnicki, R Wantoch-Rekowski
Dom Wydawniczy Bellona, 1998
51998
Zastosowanie symulatora SK-1 Pluton w szkoleniu załóg KTO ROSOMAK
A Kurzeja, W Rakszawski, Z Reuter, J Wielicki, R Wantoch-Rekowski
Część 1, 91-106, 0
5
Możliwości wykorzystania symulatorów w szkoleniu operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych
R Wantoch-Rekowski, J Roguski, M Błogowski
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 41 (1), 2016
42016
Designing advanced vehicle trainers using virtual simulation technology
R Wantoch-Rekowski, J Koszela
Journal of KONES 22, 2015
42015
Zaawansowane metody przygotowania danych terenowych do symulatora szczebla taktycznego VBS2
J Koszela, T Drozdowski, M Niedziela, H Ostap, R Wantoch-Rekowski
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 15-22, 2013
42013
Modelling and simulation of C˛ processes based on cases in the operational simulation system for CAXes
R Antkiewicz, W Kulas, A Najgebauer, D Pierzchała, J Rulka, Z Tarapata, ...
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 57 (4), 9-24, 2008
42008
Case-based C2 modelling and effective development, implementation and experimentation for simulation based operational training support system
R Antkiewicz, W Kulas, A Najgebauer, D Pierzchała, J Rulka, Z Tarapata, ...
Proceedings of the NATO RTO Modelling and Simulation Conference, 13-14.10, 2005
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20