Follow
Erhan Akarçay
Title
Cited by
Cited by
Year
Beslencenin sosyolojisi: Orta sınıf (lar) ın yeme içme ve eğlence örüntüleri
E Akarçay
Ankara, Phoenix Yayınları, 28-44, 2016
932016
Dışarıda Yemek: Eskişehir'de Yeni Orta Sınıfın Fast-Food Yeme-İçme Örüntüleri
E Akarçay, N Suğur
79*2015
Kâh Kahvehane Kâh Café: Küreselleşen Eskişehir'de Kahve Tüketimi Üzerine Kuramsal Bir Giriş.
E Akarçay
Ileti-s-im, 2012
752012
Bir muhafazakârlaştırma projesi olarak Türk-İslam sentezi
E Akarçay
PQDT-Global, 2015
192015
Sınıfiçi farklılaşma ve sınıfiçi bütünleşme biçimi olarak Eskişehir'de orta sınıfın yeme-içme örüntüleri
E Akarçay
PQDT-Global, 2017
132017
Eskişehir’de kentin ve tüketim mekânlarının dönüşümü
E Akarçay, N Suğur
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71 (3), 797-825, 2016
132016
Türkiye’de İslam ahlakı ve kapitalizmin ruhu (olabilir mi?)
E Akarçay
Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı (s. ss. 179-199). Aydın: http://www …, 2009
132009
Eskişehir’de çalışan yoksullar, enformel istihdam ve yoksulluk ilişkileri
N Suğur, S Suğur, T Gönç-Şavran, OB Çetin, E Akarçay
Anadolu Üniversitesi Yay., EsNişehir, 2010
122010
Yeme pratikleri üzerinden (yeni?) orta sınıf (lar) ı anlamaya çalışmak
E Akarçay
Sosyoloji Konferanslari, 33, 2016
112016
Toplum, Bilim ve Yöntem
TG ŞAVRAN, S Suğur, H Yeşildağ, E Akarçay, E Gökalp, N Karkıner, ...
Sosyolojiye Giriş içinde, düzenleyen Nadir Suğur, Eskişehir: Anadolu …, 2012
72012
İzmir sokak lezzetleri
E Akarçay
Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi 5, 106-109, 2019
62019
Çağdaş Sosyoloji Kuramları
A BARAN, S Suğur, M ULUSOY, C GELEKÇİ, E AKARÇAY, M ARUN, ...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2017
62017
Gastronominin toplumsal serüveni: Sosyoloji
E Akarçay
Gastronomi ve Medya (ss. 212-237). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016
62016
Çağdaş Sosyoloji Kuramları
E Akarçay, M Altunoğlu, A Sönmez, AG Baran, CK Olgun, C Gelekçi, ...
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012
62012
Sanayi sonrası toplum Daniel Bell
E Akarçay
SS Editor, Çağdaş sosyoloji kuramları Eskişehir, 2-29, 2011
62011
Koca Ustadan Issız Adama Türkiye’de Aşçılık Mesleğinin Değişimi (The Change in Cookery Profession in Turkey: From Big Master Cooks to Cool Chefs)
O GÜLDEMİR, E AKARÇAY
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 8 (2), 896-914, 2020
42020
Türkiye'de Suriyeli çocukların eğitim durumlarının değerlendirilmesi: Kızıltepe örneği
NA Ahmadi, E Akarçay, S Akkaya, M Aksoy
32019
ANADOLU MUTFAĞI GÜNCESİ: 6 ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASI HATAY-BELEN’DE KURULAN SAHRA MUTFAĞINA İLİŞKİN OTOETNOGRAFİK DEĞERLENDİRME
E Akarçay
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 26 (2), 45-63, 2023
2023
Tema Editörlerinden
Ş İNCE, E AKARÇAY
Moment Dergi 10 (1), 1-10, 2023
2023
Interview with Fabio Parasecoli on Food Cultures
İ Şengül, E Akarçay
Moment Dergi 10 (1), 19-29, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20