Boris Burcin
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Demographic relevancy of increased use of assisted reproduction in European countries
J Kocourkova, B Burcin, T Kucera
Reproductive health 11 (1), 1-10, 2014
692014
Demografická situace České republiky: proměny a kontexty 1993–2008
B Burcin, J Rychtaříková, L Fialová
ISBN 978-80-7419-024-7, 2010
39*2010
Úmrtnost
B BURCIN, T KUČERA
Populační vývoj České republiky 2006 (1), 2001
372001
Perspektivy populačního vývoje České republiky na období 2003-2065
B Burcin, T Kučera, D Drbohlav
Nakl. DemoArt pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, 2003
362003
Nejpoužívanější metody vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti a jejich aplikace na českou populaci
B Burcin, K Tesárková, L Šídlo
Demografie 52 (2), 77-89, 2010
302010
Vývoj odvratitelné úmrtnosti v České republice v období 1990–2006
B BURCIN
Demografie 50, 15-31, 2008
282008
Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky
B Burcin, D Drbohlav, T Kučera
Sociologický časopis 44 (4), 653-682, 2008
252008
Changes in fertility and mortality in the Czech Republic: an attempt of regional demographic analysis
B Burcin, T Kučera
New demographic faces of Europe, 371-417, 2000
252000
Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008–2070
B BURCIN, T KUČERA
Dostupné z:< http://www. mfcr. cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Prognoza_2010. pdf>. Cit …, 2010
242010
Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky (2003-2065)
B Burcin, T Kučera
232004
Czech Republic population prospects in the mirror of replacement migration concept
B Burcin, D Drbohlav, T Kucera
Acta Universitatis Carolinae–Geographica XL 40 (1-2), 47-67, 2005
212005
Koncept náhradové migrace a jeho aplikace v podmínkách České republiky
B Burcin, D Drbohlav, T Kučera
202007
How old is too old? A contribution to the discussion on age limits for assisted reproduction technique access
J Kocourková, H Konečná, B Burcin, T Kučera
Reproductive biomedicine online 30 (5), 482-492, 2015
182015
Stárnutí obyvatelstva a hranice důchodového věku
B Burcin, T Kučera
Demografie 44 (1), 30-34, 2002
152002
Úroveň úmrtnosti na Slovensku a v Česku v európskom pohľade
B Šprocha, L Šídlo, B Burcin
Geografický časopis 67 (1), 25–43, 2015
142015
Avoidable mortality in the Czech Republic in 1990-2006
B Burcin
Czech Demography 3 (64), 79, 2009
132009
Strukturální změny úmrtnosti v českých zemích a na Slovensku mezi roky 1991 a 2006
B Burcin, T Kučera
Demografie 50, 173-185, 2008
122008
Demografická specifika asistované reprodukce v České republice v evropském kontextu
J Kocourková, B Burcin
Demografie 54, 250–263, 2012
112012
Prognóza vývoje obyvatelstva České republiky do roku 2070
B Burcin, T Kučera
na, 1993
111993
Regionální diferenciace odvratitelné a neodvratitelné úmrtnosti v České republice a její vývoj v období 1987–2006
B Burcin, T Kučera
Demografie 50, 77–87, 2008
102008
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20