Follow
Piotr Tokarczyk
Piotr Tokarczyk
PhD Student, ETH Zurich
Verified email at geod.baug.ethz.ch
Title
Cited by
Cited by
Year
Features, Color Spaces, and Boosting: New Insights on Semantic Classification of Remote Sensing Images
P Tokarczyk, JD Wegner, S Walk, K Schindler
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2015
1262015
High-quality observation of surface imperviousness for urban runoff modelling using UAV imagery
P Tokarczyk, JP Leităo, J Rieckermann, K Schindler, F Blumensaat
Hydrology and Earth System Sciences 19 (10), 4215-4228, 2015
602015
An Evaluation of Feature Learning Methods for High Resolution Image Classification
P Tokarczyk, J Montoya, K Schindler
ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., 389-394, 2012
262012
Analysis of land use and land cover change in a coastal area of Rio de Janeiro using high-resolution remotely sensed data
S Avelar, P Tokarczyk
Journal of Applied Remote Sensing 8 (1), 083631, 2014
222014
Beyond hand-crafted features in remote sensing
P Tokarczyk, JD Wegner, S Walk, K Schindler
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2013
202013
Photogrammetrische Fernerkundung mit autonomen Mini-Drohnen in der Siedlungshydrologie
MM de Vitry, JP Leitao, P Tokarczyk, J Rieckermann
22014
Wykorzystanie analiz typu GIS do detekcji wybranych części anatomicznych ciała ludzkiego dla potrzeb badania wad postawy
R Tokarczyk, P Tokarczyk
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 19, 2009
22009
Modeling of the 'Plan da Mattun' archaeological site using a combination of different sensors
D Novák, P Tokarczyk, PW Theiler
ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and …, 2012
12012
Mapy podstawowych form pokrycia i użytkowania terenu zlewni Raby powyżej Zbiornika Dobczyckiego–porównanie dokładności klasyfikacji pikselowej i obiektowej obrazów LANDSAT TM1
M Badurska, W Drzewiecki, P Tokarczyk
5th Conference on Geoinformation: “Geoinformation for the environment and …, 2009
12009
Systemy nawigacji dla pieszych: automatyzacja pozyskiwania danych
P Tokarczyk, AU Frank
XVI Conference of Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 2008
12008
Ocena możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych systemu KH-7 do badań zmian użytkowania na terenach zurbanizowanych
W Drzewiecki, E Głowienka, P Tokarczyk
Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, 2007
12007
Wykorzystanie aparatu cyfrowego telefonu komórkowego do wizualizacji 3D kapliczki
R Tokarczyk, J Kolecki, P Tokarczyk
Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, 769–779, 2007
12007
Enabling high-quality observations of surface imperviousness for water runoff modelling from unmanned aerial vehicles
P Tokarczyk, JP Leitao, J Rieckermann, K Schindler, F Blumensaat
EGU General Assembly Conference Abstracts, 10467, 2015
2015
Nutzung von Drohnen und Luftbildern in der Siedlungswasserwirtschaft
P Tokarczyk, JP Leitao, J Rieckermann, K Schindler, F Blumensaat
Geomatik Schweiz 2015 (9), 346-350, 2015
2015
Data-driven Feature Learning for High Resolution Urban Land-Cover Classification
PA Tokarczyk
ETH Zurich, 2015
2015
UAV-based mapping of surface imperviousness for water runoff modelling
P Tokarczyk, J Rieckermann, F Blumensaat, JP Leitao, K Schindler
Symposia Program: 12th Swiss Geoscience Meeting: Fribourg, 21-22 November 2014, 2014
2014
Modelowanie Ładunków Zawiesiny Ogólnej w Zlewni Zbiornika Dobczyckiego
W Drzewiecki, M Kopacz, S Mularz, T Pirowski, P Tokarczyk, T Stanisław
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014
2014
Geodätische Messtechnik und Ingenieurgeodäsie am IGP ETHZ
H Ingensand, DE Grimm, S Tilch, R Mautz, P Theiler, K Schindler
Geomatik Schweiz 2011 (6), 293-294, 2011
2011
Mapping of basic land-use/land-cover types is upper Raba watershed – accuracy comparison of pixel-base and object-based approaches to LANDSAT TM images classification
M Badurska, W Drzewiecki, P Tokarczyk
Teledetekcja Środowiska 42, 2009
2009
Satellite sensor benchmarking for CwRS – Methodology, Thresholds and Results
PA Tokarczyk, JK Nowak Da Costa, PJ Ĺstrand
5th GeoCAP Conference “Geomatics in Support of the CAP”, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20