Follow
Anders Ekström
Anders Ekström
Professor, Department of History of Science and Ideas, Uppsala University
Verified email at idehist.uu.se - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställlningar
A Ekström
123*1994
Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle
A Ekström, S Sörlin
Norstedts, 2012
73*2012
History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750–2000
Routledge, 2012
48*2012
Exhibiting disasters: Mediation, historicity and spectatorship
A Ekström
Media, Culture & Society 34 (4), 472-487, 2012
282012
Den mediala vetenskapen
A Ekström
Nya Doxa, Nora, 2004
282004
Participatory media in historical perspective: an introduction
A Ekström, S Jülich, F Lundgren, P Wisselgren
Routledge, 2010
272010
Representation och materialitet: Introduktioner till kulturhistorien
A Ekström
Nya Doxa, 2009
262009
Seeing from above: a particular history of the general observer
A Ekström
Nineteenth‐Century Contexts 31 (3), 185-207, 2009
232009
Konsten att se ett landskapspanorama: Om åskådningspedagogik och exemplarisk realism under 1800-talet
A Ekström
222000
Introduction: Cultures of disaster
A Ekström, K Kverndokk
Culture Unbound 7 (3), 356-362, 2015
202015
1897: mediehistorier kring Stockholmsutställningen
A Ekström, S Jülich, P Snickars
Statens ljud-och bildarkiv, 2006
202006
Vetenskaperna, medierna, publikerna
A Ekström
Nya Doxa, 2004
192004
I mediearkivet
A Ekström, S Jülich, P Snickars
Statens ljud-och bildarkiv, 2006
17*2006
Dödens exempel: Självmordstolkningar i svenskt 1800-tal genom berättelsen om Otto Landgren
A Ekström
Bokförlaget Atlantis, 2000
142000
Viljan att synas, viljan att se: medieumgänge och publik kultur kring 1900
A Ekström
Stockholmia förlag, 2010
132010
Remediation, time and disaster
A Ekström
Theory, Culture & Society 33 (5), 117-138, 2016
122016
Det vertikala arkivet: Om översiktsmedier och historiska svindelkänslor
A Ekström
Statens ljud-och bildarkiv, Stockholm, 2006
122006
Kulturhistorisk medieforskning: Fyra spår
A Ekström
Statens ljud-och bildarkiv, 2008
112008
Media Times| When is the Now? Monitoring Disaster in the Expansion of Time
A Ekström
International Journal of Communication 10, 20, 2016
102016
Naturkatastrofer i menneskets tidsalder: Mot en tverrfaglig forståelse av antropocen-begrepet
A Ekström, HH Svensen
Tidsskrift for kulturforskning 13 (3), 6-21, 2014
92014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20