Hue University Journal of Science
Hue University Journal of Science
Hue University Journal of Science
Verified email at hueuni.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ứng dụng GIS để đánh giá sự thích hợp đất đa tiêu chí cho cây trồng trường hợp nghiên cứu ở xă Hương B́nh, Thừa Thiên Huế
HV Chương
Tạp chí Khoa học Đại học Huế 50, 5-16, 2009
142009
Khả năng sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi của các nhóm gà Ri lai nuôi thịt 8-13 tuần tuổi
NĐ Hưng
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 91 (3), 2014
132014
Application of contextual approach for measuring tourism destination attractiveness
BT Tam
Journal of Science 70 (1), 217-226, 2012
132012
Đánh giá khả năng thu hút du khách của điểm đến Huế
BT Tám, ML Quyên
Tạp chí khoa học Đại học Huế, 72b (3), 295-305, 2012
132012
The influence of educational pressure on the mental health of the adolescence in east Asia
MP Dunne, J Sun, ND Nguyen, T Truc, KX Loan, J Dixon
Journal of science research, Hue University 61 (1), 18-27, 2010
112010
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN
NK Hoàn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế (60-2010), 2010
102010
Đánh giá hiệu quả xử lư nước thải chăn nuôi lợn bằng hầm Biogas quy mô hộ gia đ́nh ở Thừa Thiên Huế
NT Hồng, PK Liệu
Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 81-91, 2012
92012
Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học Huế
PTT Nga
Hue University Journal of Science (HU JOS) 68 (5), 2013
82013
Land suitability analysis and evaluation for production of fruit trees using GIS technology
H Van Chuong
Journal of Science, Hue University 67 (4), 13-22, 2011
82011
The influence of educational pressure on the mental health of adolescents in East Asia: Methods and tools for research
MP Dunne, J Sun, N Do Nguyen, TT Truc, KX Loan, J Dixon
Journal of Sciences, 109-122, 2010
82010
Ảnh hưởng của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sinh kế của người nông dân bị thu hồi đất tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
HV Chương
Tạp chí khoa học Đại học Huế 60, 47-58, 2010
8*2010
OBSTACLES TO PRIMARY SCHOOL TEACHERS’IMPLEMENTATION OF METHODOLOGICAL INNOVATIONS TO TEACH ENGLISH TO YOUNG LEARNERS
PH Nhung
Hue University Journal of Science (HU JOS) 80 (2), 2013
72013
Cancer incidence in the population of ThuaThien Hue province, Vietnam, 2001-2009
ND Tung
J Sci, Hue University 27 (61), 511Á17, 2010
72010
Removal of organic template from mesoporous MCM-41
PD Du, DQ Khieu, TT Hoa
Tạp chí Khoa học Đại học Huế 69, 2013
62013
CULTURAL DIMENSIONS IN INTERCULTURAL COMMUNICATION & IMPLICATIONS FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHING
PTH Nhung
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities 70 (1), 2013
62013
Xác định và khảo sát một số tính chất có lợi của chủng Lactobacillus fermentum DC1 phân lập từ sản phẩm dưa cải Huế
NTD Hương, ĐTB Thủy
Hue University Journal of Science (HU JOS) 71 (2), 2012
62012
Ảnh hưởng của chương tŕnh 135 đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
NV Toàn, TT Quân
Tạp chí Khoa học, Đại học Huế B 72, 3, 2012
62012
Risk of road traffic injury after alcohol consumption in Vietnam
NM Tam, MP Dunne, PS Hill, RMD Young, PV Linh, J Passmore
52016
Nutrient mass balances in intensive shrimp ponds with a sludge removal regime: A case study in the Tam Giang Lagoon, central Vietnam
H Van Nguyen, M Maeda
Journal of Agricultural Science and Technology A & B & Hue University …, 2015
52015
Tuyển chọn chủng nấm Trichoderma spp. phân giải cellulose mạnh để sản xuất phân hữu cơ vi sinh và nghiên cứu ảnh hưởng của chúng đối với giống đậu xanh 208 vụ Xuân 2011 tại HTX …
TT Lệ, TTT Hà, NT Thanh, NX Kỳ
Hue University Journal of Science (HU JOS) 71 (2), 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20