Tomasz Gzik
Tomasz Gzik
Military University of Technology in Warsaw, Poland
Verified email at wat.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hurtownie procesów i procesy dynamiczne jako narzędzia wspierające wspomaganie podejmowania decyzji medycznych
T Gzik, P Kędzierski, J Koszela
Modelowanie i zastosowanie komputerowych systemów medycznych. Vizja Press&IT …, 2009
102009
Dynamiczne ścieżki kliniczne
G Bliźniuk, T Gzik, J Koszela
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 62 (1), 129-141, 2013
72013
Hurtownie procesów,"
G Bliźniuk, M Chmielewski, T Gzik, J Koszela
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica 33 (2A), 105, 2012
62012
Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wspierania modelowania procesów wspomagania podejmowania decyzji medycznych,[w:] Raport końcowy projektu POIG. 01.03
T Gzik
01-00-145 8, 165-176, 0
6
Warehouse of processes
G Bliźniuk, M Chmielewski, T Gzik, J Koszela
Studia Informatica 33 (2A), 111-127, 2012
52012
Platforma organizacyjna i informatyczna przeznaczona do wdrożenia dynamicznych ścieżek klinicznych
T Gzik
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 131-148, 2014
32014
System analizy procesów i wspomagania podejmowania decyzji-hurtownie procesów,"
G Bliźniuk, M Chmielewski, T Gzik, J Koszela
Collegium of Economic Analysis Annals, 21-35, 2012
32012
The Dynamic Perspective of Business Processes
T Gzik
Methods and concepts of process approach in management, 465-478, 2016
12016
Dynamiczne aspekty procesów biznesowych
T Gzik
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 64 (4), 97-115, 2015
12015
Spójność informacji o historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych
G Bliźniuk, M Chmielewski, T Gzik, R Kasprzyk, J Koszela, A Najgebauer
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 505-522, 2013
12013
Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych
G Bliźniuk, M Chmielewski, T Gzik, R Kasprzyk, J Koszela, A Najgebauer
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 489-503, 2013
12013
Translacja opisów ścieżek klinicznych z postaci GLIF na XPDL zapewniająca interoperacyjność z systemem EHR
G Bliźniuk, T Gzik, J Koszela
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 1-8, 2012
12012
Business Process as a Service - a systematic literature review
T Gzik
Towards Industry 4.0 — Current Challenges in Information Systems, 2020
2020
Business Processes in Cloud Computing
T Gzik
Research Reviews of Czestochowa University of Technology – Management, 56-68, 2018
2018
Business Process Management in cloud computing (Cloud BPM) - solutions review
T Gzik
Perspektywy rozwoju podejścia procesowego - szanse i ograniczenia, 2017
2017
Business Process Management in Cloud Computing
T Gzik
Economics and Organization of Enterprise, 5-20, 2017
2017
Optymalizacja procesów zarządzania dokumentacją medyczną z wykorzystaniem systemu rozpoznawania mowy oraz systemu BPMS
T Gzik, P Radliński
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 283-298, 2016
2016
Optimisation of medical documentation management processes using speech recognition system and BPMS
T Gzik, P Radliński
Collegium of Economic Analysis Annals, 283-298, 2016
2016
Dynamic aspects of clinical pathways
T Gzik
Collegium of Economic Analysis Annals, 369-382, 2015
2015
Dynamiczne aspekty ścieżek klinicznych
T Gzik
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 370-381, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20