Folgen
Христо Стаменов Christo Stamenov
Христо Стаменов Christo Stamenov
Associate professor, University of Sofia
Bestätigte E-Mail-Adresse bei uni-sofia.bg
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
The ludic aspect of lexical inventiveness
A Bagasheva, C Stamenov
112013
За употребата на един като показател за неопределеност в българския език (в сравнение с английски)
Х Стаменов
Език и литература 3, 33-44, 1985
101985
Borrowing word-formation:-ing suffixation and blending in Bulgarian
C Stamenov
Съпоставително езикознание/Сопоставительное языкознание, 163-197, 2015
92015
Semantic packaging in verb-based compounds in English and Bulgarian
A Bagasheva, C Stamenov, M Kolarova
Slavia Meridionalis 13, 201-226, 2015
42015
Акцентни варианти при едносрични членувани съществителни имена от мъжки род
C Stamenov
Българска реч. Списание за езикознание и езикова култура, 49-61, 2015
42015
Има ли наставка-инг в българския език?
Х Стаменов
Български език, 51-59, 2012
32012
Papers in English and Contrastive Linguistics
C Stamenov
Plovdiv University Press, 2001
32001
NUMBER AND DEFINITENESS OF THE QUANTIFIER AND THE QUANTIFIED IN PARTITIVE CONSTRUCTIONS
C STAMENOV
BULGARIAN LANGUAGE 69, 238-256, 2022
2022
Число и определеност на квантифициращата и квантифицираната фраза в партитивни конструкции с предлога от
C Stamenov
Български език 69 (Special), 238-256, 2022
2022
ЗАСИЛЕНА, МОДНА УПОТРЕБА НА ВМЪКНАТО ДА [НАИСТИНА Е ТАКА]
C Stamenov
Български език 68 (4), 153-157, 2021
2021
АКЦЕНТНО ИЗТЪКВАНЕ НА ЧЛЕННАТА МОРФЕМА
C Stamenov
Български език 67 (Special), 221-234, 2020
2020
Майкъл Холман на осемдесет
C Stamenov
Съпоставително езикознание/Сопоставительное языкознание, 111-113, 2020
2020
За (не) определеността, перфекта и други неща
C Stamenov
Съпоставително езикознание/Сопоставительное языкознание, 70-81, 2020
2020
Отново за логическо и граматическо в езика и речта
H Stamenov
Българска реч. Списание за езикознание и езикова култура, 9-18, 2020
2020
R. Blagoeva. The Missing Link. A Contrastive Corpus-Based Study of Link Words in The Academic Writing of Advanced Bulgarian Learners of English. Sofia: St. Kliment Ohridski …
C Stamenov
Съпоставително езикознание/Сопоставительное языкознание, 104-107, 2020
2020
Between English and Bulgarian: selected papers
K Stamenov
Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Okhridski, 2019
2019
Невероятните превъплъщения на думите (Лексиконите на проф. Борис Парашкевов)
C Stamenov
Българска реч. Списание за езикознание и езикова култура, 7-14, 2018
2018
Мария Георгиева (1948–2016)
C Stamenov
Съпоставително езикознание/Сопоставительное языкознание, 126-126, 2017
2017
Б. Парашкевов. Българска транскрипция на немски имена/Parashkevov, B., Bulgarische Transkription Deutscher Namen
C Stamenov
Съпоставително езикознание/Сопоставительное языкознание, 94-99, 2016
2016
Борян Янев. Образните сравнения с антропоцентричен характер в българския и английския език (изследване и речник). Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски …
Х Стаменов
УИ" Паисий Хилендарски", 2013
2013
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20