Martin Kvizda
Martin Kvizda
Bestätigte E-Mail-Adresse bei econ.muni.cz - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Competition in the railway passenger market in the Czech Republic
Z Tomeš, M Kvizda, T Nigrin, D Seidenglanz
Research in Transportation Economics 48, 270-276, 2014
612014
Open access passenger rail competition in the Czech Republic
Z Tomeš, M Kvizda, M Jandová, V Rederer
Transport policy 47, 203-211, 2016
602016
* Hospodářská politika
A Slaný, A Franc
Masarykova univerzita v Brně, 2004
602004
Železniční doprava-institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie
M Kvizda, T Pospíšil, D Seidenglanz, Z Tomeš
Masarykova univerzita, 2007
392007
Centrální banka a národní hospodářství
M Kvizda
Masarykova univerzita, 1998
24*1998
Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ
M KVIZDA, T POSPÍŠIL
Železniční doprava-institucionální postavení, hospodářská politika a …, 0
21
Ekonomické dějiny železniční sítě České republiky-mýty, omyly a iluze v hospodářské politice a path dependence železných drah.
M Kvizda
Masarykova univerzita, 2006
162006
Problémy železniční dopravy v historické perspektivě
M Kvizda
Národohospodářský obzor 4 (4), 52-67, 2005
152005
Workshop 4 Report: Governance, ownership and competition in deregulated public transport markets
D van de Velde, K Augustin
Research in Transportation Economics 48, 237-244, 2014
122014
Politika hospodářské soutěže na železnici-teorie, zkušenosti a praktická aplikace
M Kvizda
Masarykova univerzita, 2016
112016
Role of railways in empowering travelers: A case study from the Czech Republic
R Jade, T Molková, M Kvizda
Journal of Rail Transport Planning & Management 5 (2), 31-49, 2015
112015
Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb.
M Kvizda, Z Tomeš, J Bil, V Hajko, T Houška, F Chvátal, O Krčál, ...
Masarykova univerzita, 2013
112013
Impacts of Unbundling on Competitiveness of Railways
M Kvizda
112010
Out of Prague: a week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010
M Kvizda, D Seidenglanz
Journal of Transport Geography 37, 102-111, 2014
92014
Vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy
M KVIZDA
Regulace konkurenčního prostředí na železnici 49, 2011
92011
Unbundling a konkurence na železnici
M Kvizda
Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě-ekonomické a …, 2008
92008
Vertikální integrace versus separace v železniční dopravě-cui bono?
M Kvizda
Univerzita Pardubice, 2007
92007
Faktory efektivnosti železniční dopravy-Jak rozhodovat o dopravní politice
M Kvizda
Národohospodářský obzor 6 (4), 37-49, 2006
92006
Konkurenceschopnost železniční dopravy–problém ekonomický a ekologický
M Kvizda
Seminář k Mezinárodnímu roku planety Země 1, 88-98, 2008
72008
Open access passenger rail competition in Slovakia–experience from the Bratislava–Košice line
M Kvizda, J Solnička
Journal of Rail Transport Planning & Management 12, 100143, 2019
62019
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20