Follow
Кравченко Світлана Володимирівна (Svetlana V. Kravchenko)
Кравченко Світлана Володимирівна (Svetlana V. Kravchenko)
доцент кафедри хімії, Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Verified email at dsau.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління структурою капіталу
А Афанасьєв, С Кравченко
Економіка, фінанси, право, 25-27, 2003
292003
Synthesis, structure and properties of N-alkoxy-N-(1-pyridinium) urea salts, N-alkoxy-N-acyloxyureas and N, N-dialkoxyureas
VG Shtamburg, OV Shishkin, RI Zubatyuk, SV Kravchenko, AV Tsygankov, ...
Elsevier Inc., 2007
232007
N-Chloro-N-alkoxyureas: synthesis, structure and properties
VG Shtamburg, OV Shishkin, RI Zubatyuk, SV Kravchenko, AV Tsygankov, ...
Mendeleev Communications 16 (6), 323-325, 2006
172006
Nucleophilic substitution in n-alkoxy-n-chlorocarbamates as a way to n-alkoxy-n’, n’, n’-trimethylhydrazinium chlorides
VG Shtamburg, VV Shtamburg, EA Klots, AA Anishchenko, AV Mazepa, ...
European Chemical Bulletin 9 (1), 28-32, 2020
82020
Single-stage synthesis of 3-hydroxy-and 3-alkoxy-5-arylimidazolidine-2, 4-diones by reaction of arylglyoxal hydrates with N-hydroxy-and N-alkoxyureas
VG Shtamburg, VV Shtamburg, AA Anishchenko, RI Zubatyuk, ...
Chemistry of Heterocyclic Compounds 51 (6), 553-559, 2015
52015
Geminal systems
VG Shtamburg, RG Kostyanovsky, AV Tsygankov, VV Shtamburg, ...
Russian Chemical Bulletin 64 (1), 62-75, 2015
32015
THE INTERACTION OF THE 4-CARBOXYPHENYLGLYOXAL WITH N-HYDROXYUREA AND N-ALKOXY-N’-ALKYL (ARYL) UREAS. THE STUCTURE OF 5-(4-CARBOXYPHENYL)-4, 5-DIHYDROXY-1-METHYL-3 …
VG Shtamburg, VV Shtamburg, AA Anishchenko, EB Rusanov, ...
Journal of Chemistry and Technologies 29 (4), 518-527, 2021
12021
SYNTHESIS OF 3-ALKOXY-1, 5-BIS (PHENYL) HYDANTOINS AND 3-ALKOXY-1-PHENYL-5-(2-THIENYL) HYDANTOINS
VG Shtamburg, VV Shtamburg, SV Kravchenko, AA Anishchenko, ...
Редакційна колегія, 48, 2022
2022
INTERACTION OF NINHYDRIN WITH N-HYDROXYUREAS, N-ALKOXY-N’-ARYLUREAS AND N-ALKOXY-N’-ALKYLUREAS
VG Shtamburg, VV Shtamburg, SV Kravchenko, AA Anishchenko, ...
Редакційна колегія, 47, 2022
2022
Визначення залишкових кількостей органічних розчинників для контролю якості нової субстанції катіазин
ОІ Черняєва, ЛЄ Нікішина, СВ Кравченко, ЮГ Пащенко, ОД Буй, ...
2022
The diastereoselective synthesis of the polycyclic derivatives of 4, 5-dihydroxyimidazolidin-2-one
VG Shtamburg, VV Shtamburg, SV Kravchenko, AA Anishchenko, ...
Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, 2021
2021
Нуклеофільне заміщення в N-алкокси-N-хлорокарбаматах як шлях до N-alkoxy-N’, N’, N’-триметил-гідразин хлоридів
ВГ Штамбург, ВВ Штамбург, ЄО Клоц, АО Аніщенко, ОВ Мазепа, ...
Deuton-X Ltd. за підтримки Дослідницького центру природничих наук академії …, 2020
2020
Конденсація арилгліоксалів з уретаном. N-галогенування її продуктів
АО Аніщенко, СВ Кравченко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2019
2019
Вивчення властивостей вуглепластика на основі фенілона С-2
ОП Чигвінцева, ІВ Рула, АВ Токар, СВ Кравченко, ГО Петрушина
Наукові нотатки, 236-242, 2018
2018
Декарбомоілювання N-алкокси-N-1-(4-диметиламіно-піридиніум) сечовин хлоридів як шлях до 1-N-алкоксиаміно-4-диметиламінопіридиніум солей
ВГ Штамбург, ВВ Штамбург, АО Аніщенко, ...
SSI" Institute for Single Crystals" NAS of Ukraine, 2018
2018
Практикум з неорганічної та аналітичної хімії
СВ Кравченко, ОВ Сінчук
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018
2018
Етил N-iзопропілокси-N-1-(4-диметиламінопіридиніум) карбамат хлориди як новий вид аномерних амідів
ВГ Штамбург, ВВ Штамбург, АО Аніщенко, ОВ Мазепа, СВ Шишкіна, ...
SSI" Institute for Single Crystals" NAS of Ukraine, 2018
2018
ЯМР і мас спектри ізомерних a та b арил (індол-3-іл) бензоїнів.
ВГ Штамбург, ВВ Штамбург, АО Аніщенко, СВ Кравченко, ОВ Мазепа
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2018
2018
Арил (індол-3-іл) бензоїни
ВГ Штамбург, ВВ Штамбург, АО Аніщенко, СВ Кравченко, ОВ Мазепа
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018
2018
Арилгліоксалі як ключові вихідні сполуки для синтезу арил (індол-3-іл) бензоїнів, арил (фур-2-іл) бензоїнів, 5-арилтіогідантоїнів, N-гідроксигідантоїнів, та N-алкоксигідантоїнів
ВВ Штамбург, ВГ Штамбург, АО Аніщенко, ОВ Мазепа, СВ Кравченко
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20