Dumitru Tucan
Title
Cited by
Cited by
Year
Eugene Ionesco: teatru, metateatru, autenticitate
D Tucan
Editura Universităţii de Vest, 2006
13*2006
Introducere în studiile literare
D Tucan
Institutul European, 2007
122007
Academic writing in Romania: a contrastive analysis of BA thesis introductions in Romanian and English1
CA Băniceru, MI Borchin, CI Doroholschi, D Tucan
Qvaestiones Romanicae. Lucrările Colocviului Internaţional Comunicare şi …, 2012
52012
The quarrel between poetry and philosophy: Plato-a sceptical
D Tucan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 71, 168-175, 2013
42013
Memoria traumatică și literatura testimonială
D Tucan
Qvaestiones Romanicae 6, 279-291, 2018
22018
„Teatru fără profesor” sau despre începuturile dramaturgice ale lui Eugen Ionescu
D Tucan
Qvaestiones Romanicae 1 (II), 445-456, 2014
22014
A înțelege și a interpreta (I)
D Tucan
Transilvania, 70-74, 2011
2*2011
A înţelege şi a interpreta (I, II)
D Tucan
Transilvania, 2011
22011
University Writing in Central and Eastern Europe: Tradition, Transition, and Innovation
M Chitez, CI Doroholschi, O Kruse, Ł Salski, D Tucan
12018
Perceptions about “Good Writing” and “Writing Competences” in Romanian academic writing practices: A questionnaire study
C Băniceru, D Tucan
University Writing in Central and Eastern Europe: Tradition, Transition, and …, 2018
12018
Traumatisches Gedächtnis und Testimonialliteratur
D Tucan
Michelle Matusch (Hg.), Kulturelles Gedächtnis - Ästhetisches Erinnern …, 2018
12018
Teoria literaturii. Perspective istorice și analitice asupra textului literar
D Tucan
Editura Universității de Vest, 2018
12018
THE ADAPTABILITY OF THEORY: POSTCOLONIALISM VS. POSTCOMMUNISM IN ROMANIAN LITERARY STUDIES
D TUCAN
Dacoromania Litteraria 2, 101-116, 2015
12015
Denial of Humanity and Forms of Enslavement in the Russian Gulag: Early Narratives of Gulag Survivors (1919–1940)
G Tucan, D Tucan
Ars Aeterna 6 (1), 8-18, 2014
12014
Evadați din paradis. Istoria relatărilor timpurii despre gulagul sovietic
D Tucan
Istoria recentă altfel: perspective culturale. Iaşi: Editura Universităţii …, 2013
1*2013
Cultural Studies–Problems and Dilemmas in Romanian Higher Education and Academia
D Tucan
Analele Universităţii Ovidius din Constanţa. Seria Filologie 24 (1), 61-70, 2013
12013
Sensurile modernităţii. Dinspre modernitatea iluministă înspre modernitatea estetică a secolului al XX-lea
D Tucan
Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, 222-235, 2009
12009
Despre criză şi sens la Caragiale şi Ionesco
D Tucan
Studii de literatură română şi comparată, 95-112, 2003
12003
Tragicul banalităţii
D Tucan
Studii de literatură română şi comparată, 104-124, 2001
12001
Der dramatische Text zwischen dem fiktionalen und spektakulären Projekt
D TUCAN
Die fiktionale und die spektakuläre Lektüre 269, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20