Folgen
Sami Borg
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Electoral participation, in van Deth & Scarbrough: The Impact of Values
S Borg
Oxford University Press, 1995
109*1995
Vaalikansan äänivalta: tutkimus eduskuntavaaleista ja valitsijakunnasta Suomen poliittisessa järjestelmässä
P Pesonen, R Sänkiaho, S Borg
W. Söderström, 1993
971993
Perussuomalaiset
S Borg
Muutosvaalit 2011, 191-210, 2012
762012
Muutosvaalit 2011
SB toim.)
Oikeusministeriön julkaisuja 16, 2012, 2012
53*2012
Demokratiaindikaattorit 2013
S Borg
oikeusministeriö, 2013
412013
Vaalikampanja
S Borg, T Moring
Vaalit ja demokratia Suomessa, 47-72, 2005
392005
The Finnish Voter
S Borg, R Sänkiaho
Finnish political science Association, 1995
371995
Kyselylomakkeen laatiminen
S Borg
Teoksessa: Mattila M, Paaso E, Borg S, 2010
342010
Kansalaisena Suomessa
S Borg
Kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey, 2002
322002
Yhdenvertaisuus äänestyskopissa: äänestysaktiivisuus vuoden 2015 eduskuntavaaleissa
HM Wass, S Borg
Poliittisen osallistumisen eriytyminen–Eduskuntavaalitutkimus 2015, 177-199, 2016
292016
Politiikan ilmastonmuutos: eduskuntavaalitutkimus 2019
S Borg, E Kestilä-Kekkonen, H Wass
oikeusministeriö, 2020
282020
Kiinnostavaa mutta monimutkaista: tiedot, osallistuminen ja suhtautuminen vaikuttamiseen
L Rapeli, S Borg
Poliittisen osallistumisen eriytyminen: Eduskuntavaalitutkimus 2015, 358-378, 2016
272016
Velvollisuus vaikuttaa: tutkimus suomalaisten äänestysosallistumisen perusteista ja eduskuntavaalien äänestysprosentin laskusta
S Borg
Tampereen yliopisto, 1996
271996
Kuntavaalitutkimus 2017
S Borg
Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2018
252018
Kansalaisena Suomessa: Kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey 2002
S Borg
oikeusministeriö, 2005
252005
Open access to and reuse of research data-The state of the art in Finland
S Borg, A Kuula
Tampereen yliopisto, 2008
242008
Mahdollisuuksien maa: Kartoitusta ja puheenvuoroja suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tutkimuksesta
S Borg
oikeusministeriö, 2004
242004
Numerolukutaito: tutkimuksen analyysivaihe
M Alastalo, S Borg
KvantiMOTV. Viitattu 6, 2019, 2010
232010
Johdanto: mikä on politiikan ilmastonmuutos?
S Borg, E Kestilä-Kekkonen, H Wass
Politiikan ilmastonmuutos: Eduskuntavaalitutkimus 2019, 45-65, 2020
222020
Johdanto
S Borg, H Paloheimo
Sami Borg (toim.), Muutosvaalit, 17-28, 2011
222011
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20