Follow
Sachanova Yuliia; Sachanova Yuliya; Yu.I. Sachanova; Сачанова Ю.І. Тур Ю.І.; Tur Yu.I.
Sachanova Yuliia; Sachanova Yuliya; Yu.I. Sachanova; Сачанова Ю.І. Тур Ю.І.; Tur Yu.I.
Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ"
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Composition, morphology, and topography of galvanic coatings Fe-Co-W and Fe-Co-Mo
IY Yermolenko, ND Sakhnenko, YI Sachanova
Nanoscale research letters 12 (1), 1-9, 2017
462017
Methods for controlling the composition and morphology of electrodeposited Fe–Mo and Fe–Co–Mo coatings
MV Ved, IY Ermolenko, ND Sakhnenko, SI Zyubanova, YI Sachanova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry 53 (6), 525-532, 2017
142017
Research into composition and properties of the Ni–Fe electrolytic alloy
Y Sknar, I Sknar, А Cheremysinova, I Yermolenko, A Karakurkchi, V Mizin, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-10, 2017
62017
Influence of the contents of refractory components on the corrosion resistance of ternary alloys based on iron and cobalt
YI Sachanova, IY Ermolenko, MV Ved, MD Sakhnenko, TO Nenastina, ...
Materials Science 54 (4), 556-566, 2019
52019
Refractory metals influence on the properties of Fe-Co-Mo (W) electrolytic alloys
M Ved, I Yermolenko, Y Sachanova, N Sakhnenko
Materials Today: Proceedings 6, 121-128, 2019
42019
Internal stresses and magnetic properties of Fe-Co electrolytic coatings
VO Proskurina, IY Yermolenko, SI Zyubanova, IG Shipkova, ...
Functional materials, 2017
42017
Варіювання режимів електролізу–універсальний метод керування складом гальванічних покривів
ЮІ Сачанова, МД Сахненко, МВ Ведь, ТО Ненастіна, ВО Проскуріна
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
32020
Пути управления составом и морфологией гальванических покрытий Fe-Mo и Fe-Co-Mo
НД Сахненко, МВ Ведь, ИЮ Ермоленко, ЮИ Сачанова, СИ Зюбанова
Электронная обработка материалов 53 (1), 47-54 с., 2017
32017
Вплив режиму електролізу на кількісний і фазовий склад покривів Fe–Co–W (Mo)
ЮІ Сачанова, МВ Ведь, МД Сахненко, ІЮ Єрмоленко
Український державний хіміко-технологічний університет, 2019
22019
Дослідження впливу густини струму на розсіювальну здатність комплексного електроліту, вихід за струмом та склад покривів сплавами Fe-Co-Mo
Y Sachanova, N Sakhnenko, I Yermolenko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні …, 2018
22018
Базові характеристики комплексних цитратних електролітів на основі заліза (ІІІ) для отримання тонкошарових гальванічних покривів
ЮІ Сачанова, МД Сахненко, МВ Ведь, ІЮ Єрмоленко
НТУ" ХПІ", 2018
22018
Functional ternary Fe-Co-Mo (W) coatings
IY Yermolenko, MV Ved, ND Sakhnenko, YI Sachanova, IV Lagdan, ...
Promising materials and processesin applied electrochemistry, 2017
22017
Магнітні властивості гальванічних покриттів Fe-Co-Mo
ЮІ Сачанова, ІЮ Єрмоленко, МД Сахненко, МВ Ведь, ВО Савченко
Збірник тез. Матеріали VIII міжнародної науково-технічної конференції «Хімія …, 2017
22017
Morphology of thin film coatings Fe-Co-W and Fe-Co-Mo/I. Yu. Yermolenko, MV Ved, ND Sakhnenko, Yu. I. Sachanova
IY Yermolenko
Nanotechnology and nanomaterials NANO-2016: International research and …, 2016
22016
Функціональні електролітичні покриви сплавами заліза з тугоплавкими металами
ЮІ Сачанова, ІВ Лагдан, МД Сахненко, МВ Ведь, ІЮ Єрмоленко, ...
ТОВ" Нілан-ЛТД", 2016
22016
108610
UA Patent
Yermolenko I. Yu., Ved MV, Sakhnenko ND, Sachanova Yu. I., Karakurkchi AV …, 2016
22016
Функціональні електролітичні покриви сплавами заліза з тугоплавкими металами
ГВ Каракуркчі, МВ Ведь, ІЮ Єрмоленко, МД Сахненко, ЮІ Сачанова
Дев'ята Українська науков конференція студентів, аспірантів і молодих вчених …, 2016
2*2016
ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОЛІЗУ ЯК ФАКТОР КЕРУВАННЯ СКЛАДОМ ПОКРИТТІВ Fе-Cо-Mо
ЮІ Сачанова, МД Сахненко, МВ Ведь, ІЮ Єрмоленко
Международная научная конференция MicroCAD: Секція №11, 230, 2016
22016
Вплив вмісту молібдену на експлуатаційні характеристики тернарного сплаву
ЮІ Сачанова, МД Сахненко, МВ Ведь, ІЮ Єрмоленко
Херсонська державна морська академія, 2019
12019
Технологічні характеристики сплавів Fe–Co–Mo
ЮІ Сачанова, МД Сахненко, МВ Ведь, ІЮ Єрмоленко
Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20