Saskia van Broekhoven
Saskia van Broekhoven
Onderzoeker, Planbureau voor de Leefomgeving
Bestätigte E-Mail-Adresse bei pbl.nl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Boundaries in action: a framework to analyse boundary actions in multifunctional land-use developments
S Van Broekhoven, F Boons, A Van Buuren, G Teisman
Environment and Planning C: Government and Policy 33 (5), 1005-1023, 2015
292015
Solidarity in water management
A Keessen, MJ Vink, M Wiering, D Boezeman, W Ernst, H Mees, ...
Ecology and Society 21 (4), 2016
192016
Integrating functions for a sustainable urban system: A review of multifunctional land use and circular urban metabolism
S Van Broekhoven, AL Vernay
Sustainability 10 (6), 1875, 2018
152018
Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur in beleid en praktijk: verkennende studie onder burgers en bedrijven
H Bredenoord, S van Broekhoven, D van Doren, M Goossen, ...
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 2020
62020
Analyse van provinciale natuurbeleidsstrategieën
E De Wit, D van Doren, I Bouwma, S van Broekhoven, D Kamphorst, ...
Realiseren van het natuurnetwerk en vergroten van maatschappelijke …, 2018
52018
Provinciaal beleid voor maatschappelijke betrokkenheid bij natuur-het beleid nader bekeken in 8 casussen: achtergrondstudie bij de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact
I Bouwma, D Kamphorst, D van Doren, T de Boer, A Buijs, M Goossen, ...
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, 2020
22020
Naar een kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur: achtergrondstudie
H Bredenoord, S van Broekhoven, J Dirkx, D van Doren, R Folkert, ...
PBL Planbureau voor de Leefomgeving, 2018
22018
Climate adaptation on the crossroads of multiple boundaries. Managing boundaries in a complex programme context
S van Broekhoven, A van Buuren
European Planning Studies 28 (12), 2368-2389, 2020
12020
Boundaries in Action: Managing boundaries in integrative land use initiatives
S van Broekhoven
12020
Lerende evaluatie van het Natuurpact 2020: Gezamenlijk de puzzel leggen voor natuur, economie en maatschappij: tweede rapportage
R Folkert, I Bouwma, W Kuindersma, DJ van der Hoek, A Gerritsen, ...
PBL Planbureau voor de Leefomgeving, 2020
12020
Het provinciaal natuurbeleid ingekaderd: Achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact
RJ Fontein, S van Broekhoven, DA Kamphorst, AT de Blaeij, R Arnouts
PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), 2017
12017
Ecolabeling export products from developing countries for green consumption on European markets. Win-Win?
S van Broekhoven
TU Delft, master thesis, 2007
12007
Managing boundaries over time in integrative planning processes. A process analysis of boundary work in two cases of multifunctional land use
S van Broekhoven, F Boons
Journal of Environmental Planning and Management, 1-26, 2021
2021
Analyse van provinciale natuurbeleidsstrategieën: Realiseren van het natuurnetwerk en vergroten van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur
E de Wit, D van Doren, I Bouwma, S van Broekhoven, D Kamphorst, ...
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, 2018
2018
Potentiële bijdrage van provinciaal natuurbeleid aan Europese biodiversiteitsdoelen.
A Hoek, D. J. van der, Broekhoven, S. van, Smit, M., van Hinsberg
Tijdschrift Milieu 23 (3), 40-44, 2017
2017
Governance-scenario voor zoetwater: what if...
AB S van Broekhoven, J Verkerk
Praktijkconferentie governance van klimaatadaptatie, 2014-3-13, 2014
2014
The double role of boundaries in the governance of complex multifunctional land-use developments.
S van Broekhoven MSc, A van Buuren
2013
De strijd om zoetwater: governance van fragmentatie
G Teisman, A Buuren, S Broekhoven, C Leeuwen, J Verkerk
[Wageningen]: Wageningen University, 2013
2013
Organising connectivity multilevel governance and multifunctional land use
S Boven, A Buuren, G Teisman, J Verkerk
[Utrecht]: Knowledge for Climate, 2012
2012
IGS-SENCE CONFERENCE RESILIENT SOCIETIES-GOVERNING RISK AND VULNERABILITY FOR WATER, ENERGY AND CLIMATE CHANGE 19-21 OCTOBER 2011 UNIVERSITY OF TWENTE
S van Broekhoven, AL Vernay
2011
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20