MIRELA BORCHIN
MIRELA BORCHIN
Verified email at e-uvt.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Vademecum n lingvistică
MI Borchin
Editura Excelsior Art, 2004
112004
Paradigme ale comunicării: limbaje şi limbi
MI Borchin
Excelsior, 2001
112001
Exploring European writing cultures: Country reports on genres, writing practices and languages used in European higher education
O Kruse, M Chitez, B Rodriguez, M Castell, H Gruber, F Sofianou-Mullen, ...
ZHAW Zrcher Hochschule fr Angewandte Wissenschaften, 2016
82016
Academic writing in Romania: A contrastive analysis of BA thesis introductions in Romanian and English
C Băniceru, MI Borchin, C Doroholschi, D Tucan
Qvaestiones Romanicae, 331-344, 2012
52012
Manual de ortografie și punctuație
MI Borchin
52007
Valorile modale ale conjunctivului
MI Borchin
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria ştiinţe filologice, 73-92, 2007
52007
Dicţionar de comunicare (lingvistică, literară), vol. I-III
D Comloşan, M Borchin
Editura Excelsior Art, Timişoara 2005, 2002
52002
Dicţionar de comunicare (lingvistică, literară), vol. I-III
D Comloşan, M Borchin
Editura Excelsior Art, Timişoara 2005, 2002
52002
Semantica modurilor incertitudinii
MI Borchin
Ed. Excelsior Art, 2011
42011
Conjunctivul n enunţurile performative
MI Borchin
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria ştiinţe filologice, 96-117, 2010
42010
Comunicare și argumentare: teorie și aplicații
MI Borchin
Editura Excelsior Art, 2007
32007
Comunicarea orală
MI Borchin
Excelsior Art, 2006
32006
Lingvistica n ştiinţa secolului al XX-lea
MI Borchin
Ed. Excelsior, 2001
32001
Modalitatea şi predicatul verbal compus
MI Borchin
Helicon, 1999
31999
The metatextual role of introductions to BA papers
L Pungă, M Borchin
Romanian Journal of English Studies 11 (1), 36-47, 2014
22014
Aspecte ale interlingvismului n lucrările de licenţă
MI BORCHIN
22014
Conjunctivul ca modalizator deontic
MI Borchin
Lucrările celui de-al doilea Simpozion Internațional de Lingvistică…, 2009
22009
Dicționar de comunicare: lingvistică și literară
D Comloșan
Excelsior Art, 2005
22005
O sugestie de natură terminologică: potenţial n loc de condiţional
MI Borchin
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria ştiinţe filologice, 73-80, 2009
12009
Comunicare şi argumentare
M Borchin
Teorie şi aplicaţii, Editura Excelsior Art, Timişoara, 36, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20