Dominika Dziwisz
Dominika Dziwisz
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
STANY ZJEDNOCZONE A MI DZYNARODOWE BEZPIECZEŃSTWO CYBERNETYCZNE
D Dziwisz
42015
Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka
A Czubik, D Dziwisz, E Szczepankiewicz-Rudzka, M Tarnawski
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017
22017
Cyberbezpieczeństwo–nowy priorytet strategii obrony Stanów Zjednoczonych?
D Dziwisz
Sprawy Międzynarodowe, 103-122, 2011
22011
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny
G Abgarowicz, R Antkiewicz, P Ciepiela, M Dyk, D Dziwisz, Z Fałek, ...
Instytut Kościuszki, 2014
12014
Rozmowa z dr. Martinem C. Libickim, ekspertem ds. bezpieczeństwa
D Dziwisz
Bezpieczeństwo Narodowe 26 (2), 147-155, 2013
12013
Przyszłość Internetu–pułapki prognozowania. Internet Rzeczy i Rzeczywistość Rozszerzona w kontekście militarnym
D Dziwisz
TEKA of Political Science and International Relations 13 (2), 115-128, 2019
2019
Wspomnienie o Profesorze Michale Chorośnickim
D Dziwisz
Krakowskie Studia Międzynarodowe 16 (4), 211-212, 2019
2019
Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata
A Czubik, D Dziwisz, E Szczepankiewicz-Rudzka
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019
2019
Chiński system oceny obywatela: możliwości aplikacji Social Credit System w państwach demokratycznych
D Dziwisz
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019
2019
Bezpieczeństwo danych osobowych w erze Big Data: ograniczenia i dylematy stosowania" prawa do bycia zapomnianym"
D Dziwisz
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019
2019
The future of the internet-the traps of forecasting: the internet of things and augmented reality in a military context
D Dziwisz
Teka of Political Science and International Relations 13 (2), 2018
2018
Algorytmiczna przyszłość–ucieczka od wolności ku „opcji domyślnej”
D Dziwisz
Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2018
2018
Polityka cyberbezpieczeństwa Baracka Obamy: próba oceny
D Dziwisz
Poznań: Media-Expo, 2017
2017
Cyberszpiegostwo: chiński atak, amerykańska obrona
D Dziwisz
Warszawa: Difin, 2016
2016
Międzynarodowe bezpieczeństwo cybernetyczne: rola Stanów Zjednoczonych Ameryki w konfrontacji technologicznej
D Dziwisz
2014
The methodology of governing collaboration forums for critical infrastructure protection
D Dziwisz
Kraków: The Kosciuszko Institute, 2014
2014
Metodyka zarządzania forami współpracy w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej
D Dziwisz
Kraków: Instytut Kościuszki, 2014
2014
Cyberwojna: budowa strategii defensywy cybernetycznej USA
D Dziwisz
Kraków: Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, 2013
2013
" Tallinn Manual": próba interpretacji prawa międzynarodowego dla cyberprzestrzeni
D Dziwisz
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013
2013
Recenzje i noty
D Dziwisz, P Kugiel, Ł Święcicki, S Kozłowski
Polski Przegląd Dyplomatyczny, 129-164, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20